EDICIN

EDICIN 500 mg boca

1 staklena bočica sa 500 mg praška za rastvor za infuziju u kutiji

Supstance:
vankomicin
Jačina ATC Oblik
500 mg boca J01XA01 prašak za rastvor za infuziju