EDICIN

EDICIN 1000 mg boca

1 staklena bočica sa 1000 mg praška za rastvor za infuziju u kutiji

Supstance:
vankomicin
Jačina ATC Oblik
1000 mg boca J01XA01 prašak za rastvor za infuziju