KALIJ KLORID JADRAN

KALIJ KLORID JADRAN 500 mg tableta

20 tableta za oralnu otopinu (2 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
kalijum-hlorid
Jačina ATC Oblik
500 mg tableta A12BA01 tableta za oralnu otopinu

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

KALIJ KLORID JADRAN
500 mg tablete za oralnu otopinu

Kalij klorid

Molimo vas da pažljivo pročitate cijelu uputu prije nego počnete koristiti lijek.

- Čuvajte uputu. Možda je ponovno zatrebate.

- Ako imate dodatna pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.

- Ovaj lijek propisan je vama osobno i nemojte ga davati drugim osobama. Može im

naškoditi čak i ako su njihovi simptomi isti kao vaši.

Uputa sadrži:

1. Što su Kalij klorid tablete i za što se koriste
2. Prije nego počnete koristiti Kalij klorid tablete
3. Kako uzimati Kalij klorid tablete
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Kalij klorid tablete
6. Dodatne informacije

1. Što su Kalij klorid tablete i za što se koriste
Kalij klorid tablete koriste se:
-

za nadoknadu manjka kalija.

za liječenje manjka kalija uzrokovanog diureticima (nadoknada kalija potrebna je u bolesnika koji
uzimaju digoksin ili antiaritmike; u bolesnika sa sekundarnim hiperaldosteronizmom (stenoza
renalne arterije, ciroza jetre, nefrotski sindrom ili teška insuficijencija srca); u bolesnika s
prekomjernim gubitkom kalija fecesom (kronični proljev) i u starijih bolesnika u kojih je unos kalija
hranom obično nedostatan.

za liječenje manjka kalija radi gubitka bubrezima,

za liječenje manjka kalija zbog gubitka crijevima.

sprječavanje manjka kalija tijekom liječenja diureticima.

2. Prije nego počnete koristiti Kalij klorid tablete
Nemojte uzimati Kalij klorid tablete

u slučaju viška kalija (hiperkalemije) bilo kojeg uzroka,

u slučaju insuficijencije bubrega, insuficijencije nadbubrežne žlijezde (bolesnici s
Addisonovom bolešću ne reagiraju uobičajeno na davanje kalija),

u slučaju rijetke bolesti u starijih osoba s dijabetesom tipa II (hiporeninemičnim
hipoaldosteronizmom) mogu se javiti nenadane hiperkalijemije, pa valja biti oprezan, kod
liječenja diureticima koji štede kalij, akutni porast koncentracije kalija u serumu može izazvati
paralizu (hiperkaliemične periodične paralize).

Budite oprezni s primjenom Kalij klorid tableta i posebno povedite računa o sljedećem:

Prije primjene Kalij klorid tableta obavijestite liječnika o zdravstvenim problemima koje imate ili ste

imali ranije, kao i o svim alergijama.

Mogući razlozi radi kojih liječnik mora procijeniti jesu li Kalij klorid tablete prikladan lijek za vas
uključuju:
-

poremećenu funkciju bubrega (klirens kreatinina <50%),

bolesti srca,

akutnoj dehidraciji,

teških opekotina.

Uzimanje drugih lijekova

Recite svom liječniku ili ljekarniku ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove. Ovo se

odnosi i na one koje ste kupili bez recepta, kao i biljne ljekovite pripravke.

lijekovi koji se koriste za liječenje povišenog krvnog tlaka i bolesti srca (ACE-inhibitori, beta
blokatori);

diureticima koji štede kalij (spironolakton, triamteran, amilorid),

lijekovi protiv bolova (nesteroidni antireumatici),

lijekovi za regulaciju ritma rada srca (digoksin).

Prije nego prestanete uzimati bilo koji od lijekova koje inače uzimate, razgovarajte sa svojim

liječnikom.

Uzimanje Kalij klorid tableta uz hranu i piće

Pripremljena otopina pije se polagano, tijekom ili nakon jela.

Trudnoća i dojenje
Trudnice mogu koristiti kalij klorid samo ako je to nužno i pod liječničkom kontrolom.

Dojilje mogu uzimati preparat kalija s pažnjom i pod liječničkom kontrolom. Sve dok je koncentracija
kalija u plazmi majke u normalnim fiziološkim granicama, primjena kalij klorida ne bi trebala imati
učinka na njegovu koncentraciju u majčinom mlijeku.

Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima
Kalij klorid tablete za otapanje ne utječu na sposobnost upravljanja motornim vozilima i strojevima.

3. Kako uzimati Kalij klorid tablete
Slijedite navedene upute, osim ako vam liječnik nije dao druge upute.

Ne zaboravite uzeti lijek. Liječnik će vas uputiti kako i koliko dugo trebate uzimati Kalij klorid tablete.

Nemojte prekinuti liječenje prije vremena.

Doziranje je individualno i ovisi o stanju bolesnika i stupnju manjka kalija.
Kalij klorid tablete uzimaju se na usta, otopljene u čaši vode ili soka (oko 200 ml). Tako pripremljena
otopina pije se polagano, tijekom ili nakon jela.

U terapijske svrhe kalij klorid se koristi 3 puta dnevno po 2 tablete (40 mmola). U stanjima težeg
manjka kalija, doza se može povećati.
Doza od 10-15 g, tj. 135-200 mmol kalija može ponekad biti potrebna tijekom više dana ili čak tjedana.
Napomena: Manjak kalija u serumu obično je udružen s manjkom klora i metaboličkom alkalozom, pa i
to valja korigirati.

Kod preventivne primjene (u bolesnika na dugotrajnoj ili intenzivnoj terapiji diureticima ili
kortikosteroidima, kao i u bolesnika koji primaju preparate digitalisa), lijek se preporučuje uzeti 3 puta
dnevno po 1-2 tablete.

Obratite se svom liječniku ukoliko imate dojam da je djelovanje lijeka prejako ili preslabo.

Ako uzmete više Kalij klorid tableta nego biste trebali
Uzmete li više Kalij klorid tableta nego Vam je preporučio liječnik, obratite se svom liječniku. Tablete
ponesite sa sobom.

Simptomi koji vam se mogu javiti su trnci u udovima, mišićna slabost, smetnje sluha, proljev, bolovi u
trbuhu, pad tlaka, poremećaji ritma srca.
Odmah morate prestati uzimati hranu i lijekove koji sadrže kalij, kao i diuretike koji štede kalij. Teška
hiperkalemija koja ne reagira na terapiju može se liječiti hemodijalizom.

Ako zaboravite uzeti dozu Kalij klorid tableta
Nemojte uzeti dvostruku dozu kako bi nadoknadili propuštenu!
Uzmite lijek što prije i onda nastavite korištenje prema uobičajenom rasporedu. Međutim, ako vam je
ostalo nekoliko sati do sljedeće primjene, nemojte primjeniti propuštenu nego pričekajte vrijeme za
sljedeću primjenu.

Ako prestanete uzimati Kalij klorid tableta
Prestanete li naglo uzimati Kalij klorid tablete, simptomi vam se mogu ponovno javiti.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja savjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom kada prestati koristiti

Kalij klorid tablete.

4. Moguće nuspojave
Kao i svi ostali lijekovi i Kalij klorid tablete može dovesti do nuspojava, iako ih ne dobiju svi.

Ukoliko se neka od slijedećih nuspojava dogodi, prestanite uzimati Kalij klorid tablete i kontaktirajte

svog liječnika ili se javite u najbližu zdravstvenu ustanovu jer možete trebati hitnu liječničku pomoć.

Česte (javljaju se u 1 do 10 na svakih 100 bolesnika)

mučnina, proljev, povraćanje.

Manje često (javljaju se u manje od 1 na 100 bolesnika)

bol u trbuhu,

bol u žličici (neposredno nakon primjene lijeka).

Rijetko (javljaju se u manje od 1 na 1000 bolesnika)

oštećenje sluznice probavnog sustava,

krvarenje,

gubitak apetita (anoreksija),

mišićna slabost, astenija,

upala gušterače koja se očituje bolovima u trbuhu (pankreatitis),

koma, vrtoglavica,

otežano disanje (dispneja),

manjak crvenih krvnih stanica,

svrbež, osip,

pad /porast krvnog tlaka,

poremećaj srčanog ritma, zastoj srca, boli u prsima,

ubrzan/usporen rad srca,

povišena ili snižena razina kalija u krvi,

snižena razina natrija u krvi,

povišena razina ureje u krvi,

poremećaj funkcije bubrega,

zastoj tekućine u organizmu, dehidracija.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

O svakoj nuspojavi potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Kalij klorid tablete
Rok valjanosti je 3 godine.
Kalij klorid tablete morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Lijek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25ºC.

6. Dodatne informacije
Što Kalij klorid tablete sadržavaju
1 tableta za oralnu otopinu sadržava 500 mg kalijeva klorida što odgovara 6,7 mmola iona kalija.
Pomoćne tvari: laktoza hidrat.

Kako Kalij klorid tablete izgledaju i sadržaj pakovanja
20 (2x10) tableta za oralnu otopinu u PVC/Al blisteru, u kutiji.

Režim izdavanja
Izdaje se na liječnički recept.

Ime i adresa proizvođača (administrativno sjedište)
JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d. Rijeka, Svilno 20, Rijeka, Hrvatska

Ime i adresa proizvođača gotovog lijeka (mjesto puštanja lijeka u promet)
JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d. Rijeka, Pulac 4A, Rijeka, Hrvatska

Ime i adresa nositelja dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
Farmis d.o.o. Sarajevo, Igmanska bb, Vogošća- Sarajevo

Broj i datum rješenja o odobrenju za stavljanje gotovog lijeka u promet
Kalij klorid Jadran, tableta za oralnu otopinu, 20 x 500 mg: 04-07.3-2-5506/15 od 08.04.2016.