KLAMOKS BID

KLAMOKS BID 875 mg tableta+ 125 mg tableta

10 film tableta (2 Al/Al - blistera po 5 tableta), u kutiji

Supstance:
amoksicilin klavulanska kiselina
Jačina ATC Oblik
875 mg tableta+ 125 mg tableta J01CR02 film tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

KLAMOKS BID
875 mg +125mg, film tableta

amoksicilin, klavulanska kiselina

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži za Vas veoma važne informacije.

Spremite uputstvo. Možda ćete ga željeti ponovo pročitati.

Ako imate dodatna pitanja, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Ovaj je lijek propisan Vama (ili Vašem djetetu) i zato ga ne smijete davati drugima. Njima
može škoditi, čak i ako imaju znakove bolesti koji su slični Vašima.

Ako se bilo koji od neželjenih dejstava pogorša ili primjetite bilo koje neželjeno dejstvo koje
nije navedeno u ovom Uputstvu, molimo Vas da obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta.

Ovo uputstvo sadrži:

1. Šta je Klamoks BID i za šta se koristi
2. Prije nego počnete koristiti Klamoks BID
3. Kako uzimati Klamoks BID
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati Klamoks BID
6. Dodatne informacije

1. Šta je Klamoks BID i za šta se koristi

Klamoks BID je antibiotik i djeluje na taj način da ubija bakterije koje prouzrokuju infekciju. Sastoji se
od dva različita lijeka koje se zovu amoksicilin i klavulanska kiselina. Amoksicilin pripada grupi lijekova
koji se zovu penicilini koji ponekad mogu da postanu nedjelotvorni. Druga aktivna komponenta
(klavulanska kiselina) sprječava da se desi ta neaktivnost.

Klamoks BID se koristi kod odraslih i djece za liječenje sljedećih infekcija:

Infekcija srednjeg uha i sinusa

Infekcije disajnog sistema

Infekcije urinarnog sistema

Infekcije kože i mekog tkiva, uključujući i zubne infekcije

Infekcije kosti i zglobova.

2. Prije nego počnete koristiti Klamoks BID

Ne koristite Klamoks BID:

ako ste alergični (preosjetljivi) na amoksicilin, klavulansku kiselinu, penicilin ili bilo koji drugi
sastojak Klamoksa BID (pogledati dio 6.)

ako ste ikad imali tešku alergijsku reakciju (preosjetljivost) na bilo koji drugi antibiotik. Ovo
uključuje osip po koži ili oticanje lica ili vrata

ako ste ikad imali problema sa jetrom ili žuticu (žutilo kože) kod korištenja antibiotika.

Ne koristite Klamoks BID ako bilo šta od gore navedenog se odnosi na Vas.Ako niste sigurni,
razgovarajte sa Vašim ljekarom ili farmaceutom prije korištenja Klamoks BID film tableta.

Upozorenja i mjere opreza
Razgovarajte sa Vašim ljekarom ili farmaceutom prije korištenja ovog lijeka ako:

imate infektivnu mononukleozu („bolest poljupca“)

liječite jetru ili imate problema sa bubrezima

ne izmokravate redovno.

Ako niste sigurni da se bilo šta od gore navedenog odnosi na Vas, molimo Vas razgovarajte sa Vašim
ljekarom ili farmaceutom prije korištenja ovog lijeka.

U nekim slučajevima Vaš ljekar može da ispituje tip bakterije koja je uzrokovala infekciju kod Vas.
Zavisno od rezultata, možete dobiti različitu jačinu Klamoks BID film tableta ili drugi lijek.

Stanja na koja treba da obratite pažnju
Klamoks BID može da pogorša postojeća stanja ili da prouzrokuje ozbiljna neželjena dejstva. Ovo
uključuje alergijske reakcije, konvulzije (grčeve) i zapaljenje debelog crijeva. Morate obratiti pažnju na
određene simptome dok koristite Klamoks BID, da smanjite rizik od bilo kakvog problema.
Pogledajte "Stanja na koja treba da obratite pažnju" u dijelu 4.

Testovi krvi i urina
Ako radite laboratorijske pretrage krvi (kao što je broj eritrocita ili testovi funkcije jetre) ili test urina (na
šećer) obavijestite ljekara ili drugo zdravstveno osoblje da zna da koristite Klamoks BID. Ovo se
navodi jer ovaj lijek može da utiče na rezultat ovih tipova testa.

Uzimanje drugih lijekova
Molimo Vas recite Vašem ljekaru ili farmaceutu ako koristite ili ste skoro koristili bilo koji drugi lijek.
Ovo uključuje lijekove koji se mogu kupiti bez recepta ili biljne preparate.

Ako koristite alopurinol (zbog gihta) sa Klamoks BID film tabletama, postoji vjerovatnoća da
dobijete kožne alergijske reakcije.

Ako koristite probenecid (zbog gihta) Vaš ljekar može da odluči da Vam prilagodi dozu
Klamoks BIDa.

Ako koristite lijekove za zgrušavanje krvi (kao što je varfarin) zajedno sa Klamoks BIDom, tad
će možda biti potrebno uraditi dodatne testove krvi.

Klamoks BID može uticati na djelovanja metotreksata (lijek koji se koristi za karcinom ili
reumatska oboljenja).

Klamoks BID može uticati na djelovanje mikofenolat mofetila (lijek koji se upotrebljava za
kontrolu imunološkog sistema).

Trudnoća i dojenje
Ako ste trudni ili dojite, mislite da bi ste mogli biti trudni ili planirate da zatrudnite, molimo Vas kažite to
Vašem ljekaru ili farmaceutu, prije uzimanja ovog lijeka. Pitajte Vašeg ljekara ili farmaceuta za savjet
prije korištenja bilo kojeg lijeka.

Upravljanje vozilima i mašinama
Klamoks BID može imati neželjena dejstva i simptomi Vas mogu onesposobiti za vožnju. Ne vozite i ne
upravljajte mašinama dok se ne budete dobro osjećali.

Važne informacije o pojedinim sastojcima lijeka
Ovaj lijek sadrži propilenglikol koji može uzrokovati alkoholu slične simptome.

3. Kako uzimati Klamoks BID

Uvijek uzmite Klamoks BID tačno kako Vam je rekao Vaš ljekar. Ako niste sigurni, provjerite sa Vašim
ljekarom ili farmaceutom.

Odrasli i djeca teška 40kg i više

Uobičajeno doziranje – 1 film tableta 2 puta dnevno (svakih 12 sati)

Jača doza – 1 film tableta 3 puta dnevno (svakih 8 sati).

Djeca koja su lakša od 40kg
Djeca od 6 godina i mlađa bi trebali prvenstveno biti liječeni sa Klamoks BID oralnom suspenzijom.

Pitajte Vašeg ljekara ili farmaceuta za savjet kada dajete Klamoks BID film tablete djeci koja su teška
manje od 40 kg. Tablete nisu pogodne za djecu koja su lakša od 25 kg.

Pacijenti sa bubrežnim i jetrenim problemima

Ako imate problema sa bubrezima, doza može biti promijenjena. Ljekar može da odabere
drugu jačinu ili drugi lijek.

Ako imate problema sa jetrom, možda ćete morati češće raditi testove krvi da provjerite
funkciju jetre.

Kako koristiti Klamoks BID

Popijte cijelu tabletu sa čašom vode na početku ili neposredno prije jela. Tableta se može
podijeliti da bi se olakšalo gutanje. Morate uzeti oba dijela tablete u isto vrijeme.

Rasporedite doze tokom dana, najmanje na 4 sata. Ne uzimajte 2 doze u roku od sat vremena.

Ne uzimajte ovaj lijek duže od 2 sedmice. Ako se i dalje osjećate loše, trebate ponovo posjetiti
ljekara.

Ako ste uzeli više Klamoks BIDa nego što ste trebali
Ako ste uzeli previše Klamoks BIDa, znakovi mogu upućivati na stomačne tegobe (možete se
osjećati bolesno, bolesni ste ili imate proljev) ili grčeve (konvulzije). Razgovarajte sa Vašim ljekarom
što prije možete. Ponesite Vaš medicinski karton ili kutiju da pokažete ljekaru.

Ako ste zaboravili da popijete Klamoks BID
Ako ste zaboravili da uzmete dozu lijeka, popijte je čim se prije sjetite.
Ne biste trebali koristiti sljedeću dozu ubrzo, nego sačekajte 4 sata prije korištenja sljedeće doze.

Nemojte uzimati duplu dozu kako biste nadokandili propuštenu.

Ako prestanete sa korištenjem Klamoks BIDa
Pijte Klamoks BID dok se liječenje ne završi, čak iako se osjećate bolje. Svaka doza Vam treba za
borbu protiv infekcije. Ako neke bakterije prežive, one mogu prouzrokovati da se infekcija vrati.

Ako imate bilo kakva dalja pitanja oko korištenja ovog lijeka, pitajte Vašeg ljekara ili farmaceuta.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svaki drugi lijek, tako i Klamoks BID može da prouzrokuje neželjena dejstva, mada se ne javljaju
kod svakoga. Neželjena dejtsva koja su navedena u nastavku mogu se javiti pri upotrebi ovog lijeka.

Stanja na koja morate obratiti pažnju
Alergijske reakcije:

osip po koži

zapaljenje krvnog suda (vaskulitis) koje se može vidjeti kao crvene ili purpurne izdignute tačke
po koži, ali može zahvatiti bilo koji dio tijela

groznica, bol u zglobovima, otečene žlijezde vrata, pazuha ili prepone

otečenost, ponekad lica ili grla (angioedema) koja prouzrokuje poteškoće u disanju

kolaps (nesvjestica).

Hitno kontaktirajte ljekara ako imate bilo koji od ovih simptoma. Prestanite sa korištenjem

Klamoks BIDa.

Zapaljenje debelog crijeva
Zapaljenje debelog crijeva, koje prouzrokuje vodenaste prolive obično sa krvlju i sluzi, stomačni bol i /ili
groznicu.

Kontaktirajte svog ljekara što je prije moguće za savjet ako imate bilo koji od navedenih

simptoma.

Vrlo česta (javljaju se kod više od 1 od 10 ljudi )

Proliv (kod odraslih)

Česta (javljaju se kod 1 od 10 ljudi )

gljivice (kandida – gljivična infekcija rodnice, usta ili kožnih pregiba)

osjećaj mučnine (mučnina), pogotovo kod uzimanja visokih doza.

 Ako se ovo javi, uzmite Klamoks BID prije jela

povraćanje

proljev (kod djece).

Manje česta (javljaju se kod 1 od 100 ljudi)

osip po koži, svrbež

koprivnjača

loša probava

vrtoglavice

glavobolje

Manje česta neželjena dejstva koja se mogu pojaviti kod laboratorijskih testova krvi:

povišenje nekih supstanci (enzima) koje proizvodi jetra.

Rijetka (javljaju se kod 1 od 1000 ljudi)

osip po koži, koji može biti kao plik i izgleda kao male mete (središnja crna tačka okružena sa
bljeđim područjem sa tamnim krugom oko ivice ) – erythema multiforme.

 Ako primijetite bilo koji od ovih simptoma, hitno kontaktirajte Vašeg ljekara.

Rijetka neželjena dejstva koja se mogu pojaviti u Vašim laboratorijskim testovima krvi:

niži broj ćelija koje su uključene u zgrušavanje krvi

niži broj bijelih krvnih ćelija.

Ostala neželjena dejstva (neželjena dejstva se javljaju kod vrlo malog broja ljudi, ali je njihova tačna
učestalost nepoznata):

Alergijske reakcije (pogledati gore u tekstu)

Zapaljenje debelog crijeva (pogledati gore u tekstu)

Zapaljenje moždanica oko mozga (aseptički meningitis)

Ozbiljne kožne reakcije:

prošireni osip sa mjehurićima i izljuštenom kožom, naročito oko usta, nosa, očiju i
genitalija (Stiven–Džonsonov sindrom) i još ozbiljniji oblik koji uzrokuje prošireno
ljuštenje kože (zahvata više od 30% kože – toksična epidermalna nekroliza)

široko proširen crveni kožni osip sa malim gnojnim mjehurićima (bulozni eksfolijativni
dermatitis)

crveni, sjajkasti osip sa oteklinama ispod kože i mjehurićima (pustulozni egzantem)

Ako primijetite bilo koji od ovih simptoma, hitno kontaktirajte Vašeg ljekara.

zapaljenje jetre (hepatitis)

žutica, prouzrokovana povećanjem bilirubina u krvi (jedinjenje koje se proizvodi u jetri ) koji
može da učini Vašu kožu i beonjače žutim

zapaljenje bubrežnih kanalića

produženo zgrušavanje krvi

hiperaktivnost

grčevi (kod ljudi koji uzimaju visoke doze Klamoks BIDa ili imaju bubrežnih problema)

taman jezik koji djeluje dlakavo.

Neželjena dejstva koja se mogu pojaviti u Vašim laboratorijskim testovima krvi ili urina:

ozbiljno smanjenje broja bijelih krvnih ćelija

nizak broj crvenih krvnih ćelija (hemolitička anemija)

kristali u urinu.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. Kako čuvati Klamoks BID

Lijek čuvajte izvan dohvata i pogleda djece.
Lijek čuvati na temperaturi do 25°C, na suhom mjestu. Lijek čuvajte u originalnom pakovanju da bi se
zaštitio od vlage. Nemojte koristiti tablete ako su zdrobljene ili oštećene.

Rok trajanja lijeka je 3 godine.
Ne koristite Klamoks BID nakon isteka roka trajanja označenog na kutijici. Datum roka isteka se odnosi
na zadnji dan u mjesecu.

Lijekovi se ne bi trebali odlagati putem tečnog otpada ili kućnog otpada. Pitajte Vašeg farmaceuta kako
da odložite lijekove koji više ne važe. Ove mjere će pomoći da zaštite okoliš.

6. Dodatne informacije

Šta Klamoks BID sadrži
Aktivne supstance su amoksicilin i klavulanska kiselina.

Svaka film tableta sadrži 875 mg amoksicilina u obliku amoksicilin trihidrata i 125 mg klavulanske
kiseline u obliku kalijumovog klavulanata.

Ostali sastojci su:
Jezgro:
Koloidni silicij dioksid (Aerosil 200 )
Magnezijum stearat
Kroskarmeloza natrijum ( Ac-Di-Sol )
Mikrokristalna celuloza ( Avicel pH 101)

Omotač: Opadry White OY-S 7191 ( titanijum dioksid, propilen glikol, etilceluloza 10cP Prem.,
hidroksipropil metilceluloza 15cP-methocel E15-LV), metilen hlorid, izopropil alkohol.

Kako Klamoks BID izgleda i sadržaj pakovanje
Klamoks BID, 1000 mg film tablete su bijele do skoro bijele, duguljaste, filmom obložene tablete sa
ugraviranim „KF“ na jednoj strani.
Lijek je pakovan u 2 Al/Al blistera sa po 5 film tableta u kutiji, zajedno sa uputstvom za upotrebu.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept

Proizvođač (administrativno sjedište)
Bilim Ilac Sanayii Ve Ticaret A.S.
Kaptanpasa Mahallesi, Zincirlikuyu Cad. No: 184
34440 Beyoglu – Istanbul/ Turska

Proizvođač gotovog lijeka (mjesto puštanja lijeka u promet)
Bilim Ilac Sanayii Ve Ticaret A.S.,
Cerkezkoy Organize Sanayi Bolgesi
Karaagaç Mahallesi 5. Sokak No:6 Kapaklı
Tekirdag /Turska

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
TUZLA-FARM D.O.O. Tuzla
Rudarska 71, 75 000 Tuzla
Bosna i Hercegovina

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje lijeka u promet:

Savjet/medicinska edukacija
Antibiotici se koriste da liječe infekcije prouzrokovane bakterijama. Nemaju učinak na infekcije
uzrokovane virusima.
Ponekad, infekcija prouzrokovana bakterijama ne odgovara na propisani antibiotik. Najčešći razlog
javljanja je taj što su bakterije koje uzrokuju infekciju otporne na antibiotik koji se koristi. Ovo znači da
one mogu da prežive i čak se umnože uprkos antibiotiku.

Bakterije mogu postati otporne na antibiotike zbog mnogo razloga. Pažljivo korištenje antibiotika može
pomoći da se smanji vjerovatnoća da bakterije postanu otporne na njih.

Kad Vam Vaš ljekar propiše antibiotik, podrazumijeva se da liječi samo sadašnje oboljenje. Obraćanje
pažnje na sljedeće savjete će Vam pomoći da spriječite nastanak rezistencije bakterija koje mogu
učiniti antibiotik neefikasnim.

1. Vrlo je važno da koristite antibiotik u pravoj dozi, u pravo vrijeme i pravi (propisani) broj dana.

Pročitajte informacije u uputi i ako bilo šta ne razumijete, pitajte Vašeg ljekara ili farmaceuta da
Vam pojasni.

2. Ne biste trebali koristiti antibiotik ako nije izričito propisan za Vas i treba da ga koristite samo

za liječenje infekcije za koju je propisan.

3. Ne biste trebali koristiti antibiotike koji su propisani drugim ljudima, čak i ako oni imaju infekciju

sličnu Vašoj.

4. Ne biste trebali davati antibiotike koji su Vama propisani drugim ljudima.
5. Ako Vam je ostalo nešto od antibiotika nakon završenog uzimanja po uputama Vašeg ljekara,

trebali bi ste se obratiti farmaceutu da vas posjeti na pravilno odlaganje lijeka.