KLAMOKS

KLAMOKS 125 mg/5 mL+ 31.25 mg/5 mL

staklena bočica sa praškom za pripremu 100 ml oralne suspenzije

Supstance:
amoksicilin klavulanska kiselina
Jačina ATC Oblik
125 mg/5 mL+ 31.25 mg/5 mL J01CR02 prašak za oralnu suspenziju