KLAMOKS

KLAMOKS 500 mg tableta+ 125 mg tableta

15 film tableta (3 Al/Al - blistera po 5 tableta), u kutiji

Supstance:
amoksicilin klavulanska kiselina
Jačina ATC Oblik
500 mg tableta+ 125 mg tableta J01CR02 film tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

KLAMOKS
625 mg, film tableta

amoksicilin, klavulanska kiselina

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži za Vas veoma važne informacije.

Spremite uputstvo. Možda ćete ga željeti ponovo pročitati.

Ako imate dodatna pitanja, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Ovaj je lijek propisan Vama (ili Vašem djetetu) i zato ga ne smijete davati drugima. Njima
može škoditi, čak i ako imaju znakove bolesti koji su slični Vašima.

Ako se bilo koji od neželjenih dejstava pogorša ili primjetite bilo koje neželjeno dejstvo koje
nije navedeno u ovom Uputstvu, molimo Vas da obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta.

Ovo uputstvo sadrži:

1. Šta je Klamoks i za šta se koristi
2. Prije nego počnete koristiti Klamoks
3. Kako uzimati Klamoks
4. Moguća neželjena djelovanja
5. Kako čuvati Klamoks
6. Dodatne informacije

1. Šta je Klamoks i za šta se koristi

Klamoks je antibiotik i djeluje na taj način da ubija bakterije koje prouzrokuju infekciju. Sastoji se od
dva različita lijeka koje se zovu amoksicilin i klavulanska kiselina. Amoksicilin pripada grupi lijekova
koji se zovu penicilini koji ponekad mogu da postanu nedjelotvorni. Druga aktivna komponenta
(klavulanska kiselina) sprječava da se desi ta neaktivnost.

Klamoks se koristi kod odraslih i djece za liječenje sljedećih infekcija:

Infekcija srednjeg uha i sinusa

Infekcije disajnog sistema

Infekcije urinarnog sistema

Infekcije kože i mekog tkiva, uključujući i zubne infekcije

Infekcije kosti i zglobova.

2. Prije nego počnete koristiti Klamoks

Ne koristite Klamoks:

ako ste alergični (preosjetljivi) na amoksicilin, klavulansku kiselinu, penicilin ili bilo koji drugi
sastojak Klamoks (pogledati dio 6.)

ako ste ikad imali tešku alergijsku reakciju (preosjetljivost) na bilo koji drugi antibiotik. Ovo
uključuje osip po koži ili oticanje lica ili vrata

ako ste ikad imali problema sa jetrom ili žuticu (žutilo kože) kod korištenja antibiotika.

Ne koristite Klamoks ako bilo šta od gore navedenog se odnosi na Vas.Ako niste sigurni, razgovarajte
sa Vašim ljekarom ili farmaceutom prije korištenja Klamoks film tableta.

Upozorenja i mjere opreza
Razgovarajte sa Vašim ljekarom ili farmaceutom prije korištenja ovog lijeka ako:

imate infektivnu mononukleozu („bolest poljupca“)

liječite jetru ili imate problema sa bubrezima

ne izmokravate redovno.

Ako niste sigurni da se bilo šta od gore navedenog odnosi na Vas, molimo Vas razgovarajte sa Vašim
ljekarom ili farmaceutom prije korištenja ovog lijeka.

U nekim slučajevima Vaš ljekar može da ispituje tip bakterije koja je uzrokovala infekciju kod Vas.
Zavisno od rezultata, možete dobiti različitu jačinu Klamoks film tableta ili drugi lijek.

Stanja na koja treba da obratite pažnju
Klamoks može da pogorša postojeća stanja ili da prouzrokuje ozbiljna neželjena dejstva. Ovo uključuje
alergijske reakcije, konvulzije (grčeve) i zapaljenje debelog crijeva. Morate obratiti pažnju na određene
simptome dok koristite Klamoks, da smanjite rizik od bilo kakvog problema. Pogledajte "Stanja na koja
treba da obratite pažnju" u dijelu 4.

Testovi krvi i urina
Ako radite laboratorijske pretrage krvi (kao što je broj eritrocita ili testovi funkcije jetre) ili test urina (na
šećer) obavijestite ljekara ili drugo zdravstveno osoblje da zna da koristite Klamoks. Ovo se navodi jer
ovaj lijek može da utiče na rezultat ovih tipova testa.

Uzimanje drugih lijekova
Molimo Vas recite Vašem ljekaru ili farmaceutu ako koristite ili ste skoro koristili bilo koji drugi lijek.
Ovo uključuje lijekove koji se mogu kupiti bez recepta ili biljne preparate.

Ako koristite alopurinol (zbog gihta) sa Klamoks film tabletama, postoji vjerovatnoća da
dobijete kožne alergijske reakcije.

Ako koristite probenecid (zbog gihta) Vaš ljekar može da odluči da Vam prilagodi dozu
Klamoksa.

Ako koristite lijekove za zgrušavanje krvi (kao što je varfarin) zajedno sa Klamoksom, tad će
možda biti potrebno uraditi dodatne testove krvi.

Klamoks može uticati na djelovanja metotreksata (lijek koji se koristi za karcinom ili reumatska
oboljenja).

Klamoks može uticati na djelovanje mikofenolat mofetila (lijek koji se upotrebljava za kontrolu
imunološkog sistema).

Trudnoća i dojenje
Ako ste trudni, mislite da bi ste mogli biti trudni ili dojite, molimo Vas kažite to Vašem ljekaru ili
farmaceutu, prije uzimanja ovog lijeka. Pitajte Vašeg ljekara ili farmaceuta za savjet prije korištenja bilo
kojeg lijeka.

Upravljanje vozilima i mašinama
Klamoks može imati neželjena dejstva i simptomi Vas mogu onesposobiti za vožnju. Ne vozite i ne
upravljajte mašinama dok se ne budete dobro osjećali.

Važne informacije o pojedinim sastojcima lijeka
Ovaj lijek sadrži propilenglikol koji može uzrokovati alkoholu slične simptome.

3. Kako uzimati Klamoks

Uvijek uzmite Klamoks tačno kako Vam je rekao Vaš ljekar. Ako niste sigurni, provjerite sa Vašim
ljekarom ili farmaceutom.

Odrasli i djeca teška 40kg i više
Jedna tableta se uzima 3 puta dnevno (svakih 8 sati).

Djeca koja su lakša od 40kg
Djeca od 6 godina i mlađa bi trebali prvenstveno biti liječeni sa Klamoks BID oralnom suspenzijom.

Pitajte Vašeg ljekara ili farmaceuta za savjet kada dajete Klamoks film tablete djeci koja su teška
manje od 40 kg. Tablete nisu pogodne za djecu koja su lakša od 25 kg.

Pacijenti sa bubrežnim i jetrenim problemima

Ako imate problema sa bubrezima, doza može biti promijenjena. Ljekar može da odabere
drugu jačinu ili drugi lijek.

Ako imate problema sa jetrom, možda ćete morati češće raditi testove krvi da provjerite
funkciju jetre.

Kako koristiti Klamoks

Popijte cijelu tabletu sa čašom vode na početku ili neposredno prije jela. Tableta se može

podijeliti da bi se olakšalo gutanje. Morate uzeti oba dijela tablete u isto vrijeme.

Rasporedite doze tokom dana, najmanje na 4 sata. Ne uzimajte 2 doze u roku od sat vremena.

Ne uzimajte ovaj lijek duže od 2 sedmice. Ako se i dalje osjećate loše, trebate ponovo posjetiti
ljekara.

Ako ste uzeli više Klamoksa nego što ste trebali
Ako ste uzeli previše Klamoksa, znakovi mogu upućivati na stomačne tegobe (možete se osjećati
bolesno, bolesni ste ili imate proljev) ili grčeve (konvulzije). Razgovarajte sa Vašim ljekarom što prije
možete. Ponesite Vaš medicinski karton ili kutiju da pokažete ljekaru.

Ako ste zaboravili da popijete Klamoks

Ako ste zaboravili da uzmete dozu lijeka, popijte je čim se prije sjetite.

Ne biste trebali koristiti sljedeću dozu ubrzo, nego sačekajte 4 sata prije korištenja sljedeće
doze.

Nemojte uzimati duplu dozu kako biste nadoknadili propuštenu.

Ako prestanete sa korištenjem Klamoksa
Pijte Klamoks dok se liječenje ne završi, čak iako se osjećate bolje. Svaka doza Vam treba za borbu
protiv infekcije. Ako neke bakterije prežive, one mogu prouzrokovati da se infekcija vrati.

Ako imate bilo kakva dalja pitanja oko korištenja ovog lijeka, pitajte Vašeg ljekara ili farmaceuta.

4. Moguća neželjena djelovanja

Kao i svaki drugi lijek, tako i Klamoks može da prouzrokuje neželjena dejstva, mada se ne javljaju kod
svakoga.

Stanja na koja morate obratiti pažnju
Alergijske reakcije:

osip po koži

zapaljenje krvnog suda (vaskulitis) koje se može vidjeti kao crvene ili purpurne izdignute tačke
po koži, ali može zahvatiti bilo koji dio tijela

groznica, bol u zglobovima, otečene žlijezde vrata, pazuha ili prepone

otečenost, ponekad lica ili usta (angioedema) koja prouzrokuje poteškoće u disanju

kolaps (nesvjestica).

Hitno kontaktirajte ljekara ako imate bilo koji od ovih simptoma. Prestanite sa korištenjem

Klamoksa.

Zapaljenje debelog crijeva
Zapaljenje debelog crijeva, koje prouzrokuje vodenaste prolive obično sa krvlju i sluzi, stomačni bol i /ili
groznicu.

Kontaktirajte svog ljekara što je prije moguće za savjet ako imate bilo koji od navedenih

simptoma.

Vrlo česta (javljaju se kod više od 1 od 10 ljudi )

Proliv (kod odraslih)

Česta (javljaju se kod 1 od 10 ljudi )

gljivice (kandida – gljivična infekcija rodnice, usta ili kožnih pregiba)

osjećaj mučnine (mučnina), pogotovo kod uzimanja visokih doza.

 Ako se ovo javi, uzmite Klamoks prije jela

povraćanje

proljev (kod djece).

Manje česta (javljaju se kod 1 od 100 ljudi)

osip po koži, svrbež

koprivnjača

loša probava

vrtoglavice

glavobolje

Manje česta neželjena dejstva koja se mogu pojaviti kod laboratorijskih testova krvi:

povišenje nekih supstanci (enzima) koje proizvodi jetra.

Rijetka (javljaju se kod 1 od 1000 ljudi)

osip po koži, koji može biti kao plik i izgleda kao male mete (središnja crna tačka okružena sa
bljeđim područjem sa tamnim krugom oko ivice ) – erythema multiforme.

 Ako primijetite bilo koji od ovih simptoma, hitno kontaktirajte Vašeg ljekara.

Rijetka neželjena dejstva koja se mogu pojaviti u Vašim lab. testovima krvi:

niži broj ćelija koje su uključene u zgrušavanje krvi

niži broj bijelih krvnih ćelija.

Ostala neželjena dejstva (neželjena dejstva se javljaju kod vrlo malog broja ljudi, ali je njihova tačna
učestalost nepoznata):

Alergijske reakcije (pogledati gore u tekstu)

Zapaljenje debelog crijeva (pogledati gore u tekstu)

Zapaljenje moždanica oko mozga (aseptički meningitis)

Ozbiljne kožne reakcije:

prošireni osip sa mjehurićima i izljuštenom kožom, naročito oko usta, nosa, očiju i
genitalija (Stiven–Džonsonov sindrom) i još ozbiljniji oblik koji uzrokuje prošireno
ljuštenje kože (zahvata više od 30% kože – toksična epidermalna nekroliza)

široko proširen crveni kožni osip sa malim gnojnim mjehurićima (bulozni eksfolijativni
dermatitis)

crveni, sjajkasti osip sa oteklinama ispod kože i mjehurićima (pustulozni egzantem)

Ako primijetite bilo koji od ovih simptoma, hitno kontaktirajte Vašeg ljekara.

zapaljenje jetre (hepatitis)

žutica, prouzrokovana povećanjem bilirubina u krvi (jedinjenje koje se proizvodi u jetri ) koji
može da učini Vašu kožu i beonjače žutim

zapaljenje bubrežnih kanalića

produženo zgrušavanje krvi

hiperaktivnost

grčevi (kod ljudi koji uzimaju visoke doze Klamoksa ili imaju bubrežnih problema)

taman jezik koji djeluje dlakavo.

Neželjena dejstva koja se mogu pojaviti u Vašim laboratorijskim testovima krvi ili urina:

ozbiljno smanjenje broja bijelih krvnih ćelija

nizak broj crvenih krvnih ćelija (hemolitička anemija)

kristali u urinu.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. Kako čuvati Klamoks

Lijek čuvajte izvan dohvata i pogleda djece.
Lijek čuvati na temperaturi do 25°C, na suhom mjestu. Lijek čuvajte u originalnom pakovanju da bi se
zaštitio od vlage. Nemojte koristiti tablete ako su zdrobljene ili oštećene.

Rok trajanja lijeka je 4 godine.
Ne koristite Klamoks nakon isteka roka trajanja označenog na kutijici. Datum roka isteka se odnosi na
zadnji dan u mjesecu.

Lijekovi se ne bi trebali odlagati putem tečnog otpada ili kućnog otpada. Pitajte Vašeg farmaceuta kako
da odložite lijekove koji više ne važe. Ove mjere će pomoći da zaštite okoliš.

6. Dodatne informacije

Šta Klamoks sadrži
Aktivne supstance su amoksicilin i klavulanska kiselina.

Svaka tableta sadrži 500 mg amoksicilina u obliku amoksicilin trihidrata i 125 mg klavulanske kiseline u
obliku kalijumovog klavulanata.

Ostali sastojci su:
Jezgro:
Krospovidon
Kroskarmeloza natrij
Koloidni silicij dioksid
Magnezijum stearat
Mikrokristalna celuloza.

Omotač:
Opadry white OY-S-7191 (hidroksipropilmetilceluloza, titanium dioksid (E171), propilenglikol,
etilceluloza)

Kako Klamoks izgleda i sadržaj pakovanja
625mg tablete su bijele do skoro bijele, ovalne, film tablete
Lijek je pakovan u 3 Al/Al blistera sa po 5 film tableta u kutiji, zajedno sa uputstvom za upotrebu.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept

Proizvođač (administrativno sjedište)
Bilim Ilac Sanayii Ve Ticaret A.S.
Kaptanpasa Mahallesi, Zincirlikuyu Cad. No: 184
34440 Beyoglu – Istanbul/ Turska

Proizvođač gotovog lijeka (mjesto puštanja lijeka u promet)
Bilim Ilac Sanayii Ve Ticaret A.S.,
Cerkezkoy Organize Sanayi Bolgesi
Karaagaç Mahallesi 5. Sokak No:6 Kapaklı
Tekirdag /Turska

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
TUZLA-FARM d.o.o. Tuzla
Rudarska 71, 75 000 Tuzla
Bosna i Hercegovina

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje lijeka u promet

Savjet/medicinska edukacija
Antibiotici se koriste da liječe infekcije prouzrokovane bakterijama. Nemaju učinak na infekcije
uzrokovane virusima.

Ponekad, infekcija prouzrokovana bakterijama ne odgovara na propisani antibiotik. Najčešći razlog
javljanja je taj što su bakterije koje uzrokuju infekciju otporne na antibiotik koji se koristi. Ovo znači da
one mogu da prežive i čak se umnože uprkos antibiotiku.

Bakterije mogu postati otporne na antibiotike zbog mnogo razloga. Pažljivo korištenje antibiotika može
pomoći da se smanji vjerovatnoća da bakterije postanu otporne na njih.

Kad Vam Vaš ljekar propiše antibiotik, podrazumijeva se da liječi samo sadašnje oboljenje.

Obraćanje pažnje na sljedeće savjete će Vam pomoći da spriječite nastanak rezistencije bakterija koje
mogu učiniti antibiotik neefikasnim.

1. Vrlo je važno da koristite antibiotik u pravoj dozi, u pravo vrijeme i pravi (propisani) broj dana.

Pročitajte informacije u uputi i ako bilo šta ne razumijete, pitajte Vašeg ljekara ili farmaceuta da
Vam pojasni.

2. Ne biste trebali koristiti antibiotik ako nije izričito propisan za Vas i treba da ga koristite samo

za liječenje infekcije za koju je propisan.

3. Ne biste trebali koristiti antibiotike koji su propisani drugim ljudima, čak i ako oni imaju infekciju

sličnu Vašoj.

4. Ne biste trebali davati antibiotike koji su Vama propisani drugim ljudima.
5. Ako Vam je ostalo nešto od antibiotika nakon završenog uzimanja po uputama Vašeg ljekara,

trebali bi ste se obratiti farmaceutu da Vas posjeti na pravilno odlaganje lijeka.