KLAMOKS

KLAMOKS 250 mg/5 mL+ 62.5 mg mL

staklena bočica sa praškom za pripremu 100 ml oralne suspenzije

Supstance:
amoksicilin klavulanska kiselina
Jačina ATC Oblik
250 mg/5 mL+ 62.5 mg mL J01CR02 prašak za oralnu suspenziju