PANKLAV 2X

PANKLAV 2X 875 mg tableta+ 125 mg tableta

1 staklena bočica sa 14 film tableta, u kutiji

Supstance:
amoksicilin klavulanska kiselina
Jačina ATC Oblik
875 mg tableta+ 125 mg tableta J01CR02 film tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

PANKLAV 2X
875 mg + 125 mg, film tableta
amoksicilin, klavulanska kiselina

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, prije nego što počnete da koristite ovaj lijek.
Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
Ovaj lijek propisan je Vama i ne smijete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste
znake bolesti kao i Vi.
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primjetite neko neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:
1. Šta je lijek PANKLAV 2X i čemu je namijenjen
2. Šta treba da znate prije nego što uzmete lijek PANKLAV 2X
3. Kako se upotrebljava lijek PANKLAV 2X
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lijek PANKLAV 2X
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LIJEK PANKLAV 2X I ČEMU JE NAMIJENJEN?
Lijek PANKLAV 2X je antibiotik i djeluje tako što ubija bakterije koje uzrokuju infekcije. Sadrži dva
različita lijeka koji se zovu amoksicilin i klavulanska kiselina. Amoksicilin pripada grupi lijekova
nazvanih 'penicilini' čije dejstvo ponekad može biti prekinuto (mogu postati neaktivni). Drugi aktivni
sastojak (klavulanska kiselina) spriječava tu pojavu.

Lijek PANKLAV 2X se koristi kod odraslih i djece za liječenje sljedećih infekcija:

Infekcije srednjeg uva i sinusa

Infekcije respiratornog trakta

Infekcije urinarnog trakta

Infekcije kože i mekog tkiva uključujući dentalne infekcije

Infekcije kostiju i zglobova.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRIJE NEGO ŠTO UZMETE LIJEK PANKLAV 2X

Upozorite ljekara ako uzimate druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj

metabolizma, preosjetljivi ste na lijekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

Lijek PANKLAV 2X ne smijete koristiti ukoliko:

Ste alergični (preosjetljivi) na amoksicilin, klavulansku kiselinu ili bilo koji od sastojaka lijeka
PANKLAV 2X (navedenih u poglavlju 6).

Ste ikad imali teške alergijske reakcije na bilo koji antibiotik. Ovo uključuje ospu na koži ili
oticanje lica ili ždrijela.

Ste ikad imali oboljenja jetre ili žuticu (žutilo kože) kad ste uzimali antibiotik.

Ne uzimajte lijek PANKLAV 2X ukoliko se bilo što od gore navedenog odnosi na Vas.
Ukoliko niste sigurni, obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu prije primjene lijeka PANKLAV 2X.

Upozorenja i mjere opreza
Obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu prije uzimanja lijeka PANKLAV 2X ukoliko:

Imate glandularnu groznicu (infektivna mononukleoza).

Liječite oboljenja jetre ili bubrega.

Ne mokrite redovno.

Ukoliko niste sigurni da li se bilo što gore navedno odnosi na Vas, obratite se Vašem ljekaru ili
farmaceutu prije primjene lijeka PANKLAV 2X.

U nekim slučajevima, Vaš ljekar će možda ispitati vrstu bakterije koja uzrokuju infekciju. Zavisno od
rezultata, možda ćete dobiti drugačiju jačinu lijeka PANKLAV ili drugi lijek.

Stanja na koja morate obratiti pažnju
Lijek PANKLAV 2X može pogoršati neka postojeća stanja, ili uzrokovati ozbiljna neželjena dejstva.
Oni uključuju alergijske reakcije, konvulzije (grčevi) i zapaljenje debelog crijeva. Morate paziti na
pojavu simptoma dok uzimate lijek PANKLAV 2X, da bi smanjili rizik od nastanka problema (vidjeti
'Stanja na koja morate obratiti pažnju u odjeljku 4).

Laboratorijski testovi krvi i urina
Obavijestite Vašeg ljekara ili medicinsku sestru da uzimate lijek PANKLAV 2X ukoliko ćete raditi
laboratorijske testove krvi (kao što su testovi statusa crvenih krvnih ćelija ili testovi funkcije jetre) ili
testovi urina (zbog glukoze). To je zbog toga što lijek PANKLAV 2X može uticati na rezultate ovih
tipova testova.

Primjena drugih lijekova

Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi na lijekove koje više ne pijete, kao i na lijekove koje

planirate da uzimate u budućnosti. Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do

nedavno uzimali neki drugi lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta. To je zbog

toga što lijek PANKLAV 2X može uticati na djelovanje drugih lijekova. Takođe drugi lijekovi mogu

uticati na djelovanje lijeka PANKLAV 2X.

Ukoliko uzimate alopurinol (koji se primjenjuje u terapiji gihta) istovremeno sa lijekom PANKLAV 2X,
vrlo je vjerovatno da ćete imati alergijsku reakciju na koži.

Ukoliko uzimate probenecid (koji se primjenjuje u terapiji gihta), Vaš ljekar će možda odlučiti da
prilagodi dozu lijeka PANKLAV 2X.

Ukoliko se lijekovi za spriječavanje stvaranja krvnih ugrušaka (kao što je varfarin) uzimaju sa lijekom
PANKLAV 2Xom onda će možda biti potrebno uraditi dodatne testove krvi.

Lijek PANKLAV 2X može uticati ne dejstvo metotreksata (lijek koji se koristi u liječenju karcinoma ili
reumatskih bolesti).

Lijek PANKLAV 2X može uticati na dejstvo mikofenolat mofetila (lijek koji se koristi za spriječavanje
odbacivanja transplantovanih organa) .

Primjena lijeka PANKLAV 2X u periodu trudnoće, dojenja i plodnosti

Prije nego što počnete da uzimate neki lijek, posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate da zatrudnite posavjetujte se sa Vašim
ljekarom ili farmaceutom prije primjene ovog lijeka.

Uticaj lijeka PANKLAV 2X na upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama
Lijek PANKLAV 2X može imati neželjena dejstva i simptome koji mogu utjecati na Vašu sposobnost
dok upravljate motornim vozilom ili rukujete mašinama. Ukoliko se ne osjećate dobro, nemojte voziti ili
rukovati mašinama.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LIJEK PANKLAV 2X

Uvijek uzimajte lijek PANKLAV 2X tačno onako kako Vam je objasnio Vaš ljekar i ne prekidajte

uzimanje lijeka bez naloga Vašeg ljekara. Ako niste sigurni, provjerite sa ljekarom ili farmaceutom.

Odrasli i djeca tjelesne mase od 40 kg i više

Uobičajena doza – 1 tableta dva puta dnevno

Veća doza – 1 tableta tri puta dnevno

Djeca tjelesne mase manje od 40 kg
Djecu starosti 6 godina ili mlađu bi bilo poželjno liječiti PANKLAV 2X oralnom suspenzijom. Pitajte
Vašeg ljekara ili farmaceuta za savjet prilikom davanja PANKLAV 2X tableta djeci tjelesne mase
manje od 40 kg. Tablete nisu pogodne za djecu tjelesne mase manje od 25 kg.

Pacijenti sa oboljenjem bubrega i jetre

Ukoliko imate oboljenje bubrega doza lijeka će možda biti promijenjena. Vaš ljekar će možda
izabrati drugu jačinu lijeka PANKLAV 2X ili drugačiji lijek.

Ukoliko imate oboljenje jetre možda ćete češće morati raditi laboratorijske testove krvi ili
provjeravati kako Vaša jetre radi.

Način primjene

Progutajte cijelu tabletu sa čašom vode na početku obroka ili malo ranije prije samog obroka.
Tablete se mogu podijeliti po podionoj crti da bi Vam bilo lakše progutati. Morate popiti obe
polovine tablete u isto vrijeme.

Dobro rasporedite vrijeme uzimanja tableta tokom dana, najmanje 4 sata od uzimanja
prethodne tablete. Ne uzimajte 2 doze u roku od 1 sata.

Ne uzimajte lijek PANKLAV 2X više od dvije sedmice. Ukoliko se još uvijek ne osjećate bolje
morate se obratiti Vašem ljekaru.

Ako ste uzeli više lijeka PANKLAV 2X nego što je trebalo
Ukoliko uzmete previše PANKLAV 2X tableta, znakovi mogu uključivati uznemiren stomak (osjećaj
mučnine, mučnina ili dijareja) ili konvulzije (grčevi). Obratite se Vašem ljekaru što je prije moguće.
Ponesite sa sobom Vaše tablete ili bočicu da pokažete ljekaru kako bi mogli znati šta ste uzeli.

Ako ste zaboravili uzeti lijek PANKLAV 2X

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomjestite to što ste preskočili da uzmete lijek!

Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu lijeka, uzmite je čim se sjetite. Ne smijete uzeti sljedeću dozu
prebrzo nego sačekati najmanje 4 sata prije uzimanje sljedeće doze. Ne uzimajte duplu dozu da
nadomjestite to što ste preskočili da uzmete lijek.

Ako prestanete uzimati lijek PANKLAV 2X
Nastavite sa uzimanjem lijeka PANKLAV 2X dok ne završite terapiju, čak i ako se osjećate bolje.
Potrebna je svaka doza lijeka da se pomogne u borbi protiv infekcije. Ukoliko neke bakterije prežive,
one mogu uzrokovati da se infekcija ponovo vrati.

Ako imate dodatna pitanja koja se odnose na primjenu ovog lijeka, razgovarajte sa Vašim ljekarom ili
farmaceutom.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Lijek PANKLAV 2X, kao i drugi lijekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju
ispoljiti kod svih.

Stanja na koja morate paziti
Alergijske reakcije:

Ospa na koži

Zapaljenje krvnih sudova (vaskulitis) koji može biti vidljiv kao crvene ili purpurne ispupčene
mrlje na koži, ali mogu zahvatiti neke dijelove tijela

Groznica, bol u zglobovima, otečene žlijezde na vratu, ispod pazuha ili prepona

Oticanje, ponekad lica ili ždrijela (angioedem), uzrokujući teškoće u disanju

Kolaps.

Odmah obavijestite Vašeg ljekara ako primjetite neki od navedenih simptoma nakon primjene lijeka i
prestanite sa primjenom lijeka PANKLAV 2X:
Zapaljenje debelog crijeva
Zapaljenje debelog crijeva, uzrokuje tečni proliv koji je obično krvav i sluzav, bol u stomaku i/ili
groznica.

Obratite se Vašem ljekara za savjet što prije ukoliko primjetite neke od navedenih simptoma.
Veoma česta neželjena dejstva:
javljaju se više od 1 na 10 ljudi

Proliv (kod odraslih osoba).

Česta neželjena dejstva: javljaju se manje od 1 na 10 ljudi

Drozd (kandida – gljivična infekcija vagine, usta ili kože masnog tkiva).

Osjećaj mučnine (nauzeja), posebno kad se uzimaju visoke doze

Ukoliko se javi mučnina, uzmite lijek PANKLAV 2X prije obroka

Povraćanje

Proliv (kod djece).

Manje česta neželjena dejstva: javljaju se manje od 1 u 100 ljudi

Ospa na koži, svrab

Pojačan svrabljiv osip (koprivnjača)

Slaba probava

Vrtoglavica

Glavobolja.

Manje česta neželjena dejstva koja se mogu javiti kod Vaših laboratorijskih testova krvi:

Povećanje vrijednosti kod nekih supstanci (

enzima) koje proizvodi jetra

Rijetka neželjena dejstva: javljaju se manje od 1 u 1000 ljudi

Osip na koži, koji može imati plikove, i izgledati kao male mrlje(središnji tamniji dio okružen
bljeđim okolnim tkivom, sa tamnim krugom na rubovima –

eritema multiforme)

Ukoliko primjetite ove simptome, hitno se javite Vašem ljekaru.

Rijetka neželjena dejstva koja se mogu javiti kod Vaših laboratorijskih testova krvi:

Smanjenje broja ćelija zaduženih za zgrušavanje krvi

Smanjenje broja bijelih krvnih ćelija

Nepoznato: učestalost se ne može odrediti na osnovu dostupnih podataka

Alergijske reakcije (vidjeti gore navedeno)

Zapaljenje debelog crijeva (vidjeti gore navedno)

Zapaljenje zaštitne membrane koja obavija mozak (

aseptični meningitis)

Ozbiljne kožne reakcije:
-

Proširen osip sa plikovima i ljuštenjem kože, posebno u predijelu usta, nosa, očiju i
genitalija (

Stevens Johnson-ov sindrom), i ozbiljniji oblik, uzrokujući ektenzivno ljuštenje

kože (više od 30% površine tijela –

toksična epidermalna nekroliza)

Proširen crveni osip kože sa malim plikovima koji sadrže gnoj (

bulozni eksfolijatni

dermatitis)

Crveni, skalirani osip sa kvržicama ispod kože i plikovima (

egzantemozna pustuloza)

Odmah se obratite Vašem ljekaru ukoliko se pojave bilo koji od ovih simptoma.

Zapaljenje jetre (hepatitis)

Žutica, uzrokovana povećanjem bilirubina u krvi (supstanca koja se proizvodi u jetri) koja
može učiniti da Vam koža i bijelo u očima budu žuto

Zapaljenje kanala u bubrezima

Potrebno je duže da se krv zgruša

Hiperaktivnost

Konvulzije (kod ljudi koji uzimaju visoke doze lijeka PANKLAV 2X ili koji imaju oboljenja
bubrega)

Crn jezik koji izgleda dlakav.

Neželjena dejstva koja se mogu javiti kod Vaših laboratorijskih testova krvi i urina:

Ozbiljno smanjenje broja bijelih krvnih ćelija

Nizak broj crvenih krvnih ćelija (hemolitička anemija)

Kristali u urinu.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara,
farmaceuta ili medicinsko osoblje. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu
navedene u ovom uputstvu o lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK PANKLAV 2X

Čuvanje:
Čuvati na temperaturi do 30⁰C.
Čuvati u originalnom pakovanju u cilju zaštite od svjetlosti i vlage.

Držite lijek PANKLAV 2X van domašaja djece!

Rok upotrebe:
2 (dvije) godine.
Nemojte koristiti lijek PANKLAV 2X poslije isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok
upotrebe ističe posljednjeg dana navedenog mjeseca.

Lijekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite
lijekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mjere pomažu očuvanju životne sredine.
Neupotrebljeni lijek se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži lijek PANKLAV 2X
Aktivne supstance su: amoksicilin (u obliku amoksicilin, trihidrata)
klavulanska kiselina (u obliku kalijum-klavulanata).

1 film-tableta sadrži 875 mg amoksicilina i 125 mg klavulanske kiseline.

Pomoćni sastojci su:
Jezgro:

celuloza, mikrokristalna

natrijum skrob glikolat (tip A)

magnezijum stearat

silicijum dioksid koloidni bezvodni

butilhidroksianizol .

Film:

hipromeloza 15 cp

titan dioksid E 171, C. I. 77891

propilenglikol

talk

etanol 96%

prečišćena voda.

Kako izgleda lijekPANKLAV 2Xi sadržaj pakovanja
PANKLAV 2X, 875 + 125 mg, film tablete
Ovalne, bijele do skoro bijele, bikonveksne film-tablete, sa podionom crtom na jednoj strani,
blijedožute na presjeku. Podiona crta služi samo da olakša gutanje, a ne za podjelu na jednake doze.

Bočica od tamnog stakla (tip III), zatvorena plastičnim zatvaračem sa desikantom (silikagel).
Bočica sadrži 14 film tableta.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Proizvođač (administrativno sjedište)
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

Proizvođač gotovog lijeka
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

Nosilac dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

Broj i datum dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
PANKLAV 2X, 875 mg + 125 mg, film tableta: 04-07.3-2-7260/16 od 27.02.2017.