PANKLAV forte

PANKLAV forte 250 mg/5 mL+ 62.5 mg/5 mL

1 staklena bočica sa 16,5 g praška za pripremu 100 ml oralne suspenzije i mjernom kašikom, u kutiji

Supstance:
amoksicilin klavulanska kiselina
Jačina ATC Oblik
250 mg/5 mL+ 62.5 mg/5 mL J01CR02 prašak za oralnu suspenziju