PANKLAV

PANKLAV 125 mg/5 mL+ 31.25 mg/5 mL

1 staklena bočica sa 11,5 g praška za pripremu 100 ml oralne suspenzije, u kutiji

Supstance:
amoksicilin klavulanska kiselina
Jačina ATC Oblik
125 mg/5 mL+ 31.25 mg/5 mL J01CR02 prašak za oralnu suspenziju