PANKLAV 2X

PANKLAV 2X 875 mg tableta+ 125 mg tableta

10 film tableta u staklenoj bočici, u kutiji

Supstance:
amoksicilin klavulanska kiselina
Jačina ATC Oblik
875 mg tableta+ 125 mg tableta J01CR02 film tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

PANKLAV 2X
875 mg + 125 mg, film tableta
amoksicilin, klavulanska kiselina

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, prije nego što počnete da koristite ovaj lijek.
Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
Ovaj lijek propisan je Vama i ne smijete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste
znake bolesti kao i Vi.
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primijetite neko neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:
1. Šta je lijek PANKLAV 2X i čemu je namijenjen
2. Šta treba da znate prije nego što uzmete lijek PANKLAV 2X
3. Kako se upotrebljava lijek PANKLAV 2X
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lijek PANKLAV 2X
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LIJEK PANKLAV 2X I ČEMU JE NAMIJENJEN

Lijek PANKLAV 2X je antibiotik i djeluje tako što ubija bakterije koje su uzročnici infekcija.
Lijek PANKLAV 2X sadrži dva različita lijeka koji se nazivaju amoksicilin i klavulanska kiselina.
Amoksicilin pripada grupi lijekova koji se nazivaju "penicilini" čije dejstvo u pojedinim okolnostima
može biti prekinuto (mogu postati neaktivni). Druga aktivna supstanca lijeka (klavulanska kiselina)
spriječava navedenu pojavu.

Lijek PANKLAV 2X se primjenjuje kod odraslih i djece u cilju liječenja dalje navedenih infekcija:

infekcija srednjeg uha i sinusa

infekcija disajnih puteva

infekcija mokraćnih puteva

infekcija kože i mekih tkiva, uključujući infekcije zuba

infekcija kostiju i zglobova.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRIJE NEGO ŠTO UZMETE LIJEK PANKLAV 2X

Nemojte uzimati PANKLAV 2X ukoliko:

ste alergični (preosjetljivi) na amoksicilin, klavulansku kiselinu, na peniciline ili bilo koji sastojak
lijeka PANKLAV 2X (navedeni u Odjeljku 6)

ste imali tešku alergijsku reakciju (reakciju preosjetljivosti) na bilo koji antibiotik. Ovdje spadaju
kožni osip ili otok lica ili vrata.

ste ikada imali problema sa jetrom ili žuticu (žutu prebojenost kože) prilikom primjene
antibiotika.

Ne primjenjujte lijek PANKLAV 2X ukoliko se nešto od gore navedenog odnosi na Vas.
Ukoliko niste sigurni, posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili farmaceutom prije nego što primijenite lijek
PANKLAV 2X.

Budite oprezni sa lijekom PANKLAV 2X:

Posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili farmaceutom prije nego što primijenite lijek PANKLAV 2X
ukoliko:

imate infektivnu mononukleozu (infektivno oboljenje izazvano Epstein-Barr-ovim virusom –
“bolest poljupca”)

ste liječeni zbog problema sa jetrom ili bubrezima

ne mokrite redovno.

Ukoliko niste sigurni da li se nešto od gore navedenog odnosi na Vas, posavjetujte se sa Vašim
ljekarom ili farmaceutom prije nego što primijenite lijek PANKLAV 2X.

U pojedinim okolnostima, Vaš ljekar može ispitati vrstu bakterije koja uzrokuje pojavu infekcije.
U zavisnosti od dobijenih rezultata analiza, Vama može biti primijenjena druga jačina lijeka PANKLAV
2X ili drugi lijek.

Okolnosti u kojima je potrebno da budete na oprezu

Primjena lijeka PANKLAV 2X može dovesti do pogoršanja nekih postojećih stanja, ili može uzrokovati
pojavu ozbiljnih neželjenih dejstava. Navedena neželjena dejstva uključuju alergijske reakcije,
konvulzije (grčeve) i zapaljenje tkiva debelog crijeva. Neophodno je da tokom primjene lijeka
PANKLAV 2X vodite računa o pojavi pojedinih simptoma, u cilju smanjenja rizika od nastanka
zdravstvenih problema.
Vidjeti Odjeljak 4, “Okolnosti u kojima je potrebno da budete na oprezu” u Uputstvu.

Analize krvi i urina

Obavijestite Vašeg ljekara ili medicinsku sestru da upotrebljavate lijek PANKLAV 2X

ukoliko je

potrebna analiza Vaše krvi (kao što su ispitivanje statusa crvenih krvnih zrnaca ili ispitivanja funkcije
jetre) ili ispitivanje urina (na prisustvo glukoze). Primjena lijeka PANKLAV 2X može uticati na rezultate
navedenih ispitivanja.

Primjena drugih lijekova
Molimo Vas da obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta ukoliko primjenjujete ili ste nedavno
upotrebljavali bilo koje druge lijekove. Ovdje spadaju i lijekovi koji se mogu nabaviti bez ljekarskog
recepta, kao i biljni preparati.

Ukoliko uzimate lijek alopurinol (koji se primjenjuje u terapiji gihta), istovremeno sa lijekom PANKLAV
2X, moguća je pojava alergijske kožne reakcije.

Ukoliko uzimate lijek probenecid (koji se primjenjuje u terapiji gihta), Vaš ljekar može odlučiti da
prilagodi dozu lijeka PANKLAV 2X.

Može biti potrebna primjena dodatnih analiza krvi ukoliko se istovremeno sa lijekom PANKLAV 2X
primjenjuju lijekovi koji sprečavaju zgrušavanje krvi (kao što je varfarin).

Primjena lijeka PANKLAV 2X može uticati na dejstvo metotreksata (lijeka koji se primjenjuje u terapiji
karcinoma ili reumatske bolesti).

Uzimanje lijeka PANKLAV 2X sa hranom ili pićem
Da bi se obezbijedio optimalan efekat lijeka i da bi se smanjila mogućnost pojave potencijalnih
neželjenih dejstava na nivou sistema organa za varenje, lijek Panklav 2X treba uzimati na početku
obroka.

Primjena lijeka PANKLAV 2X u periodu trudnoće i dojenja
Molimo Vas da obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta ukoliko ste trudni, mislite da ste trudni ili dojite.
Posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili farmaceutom prije primjene bilo kog lijeka.

Uticaj lijeka PANKLAV 2X na upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama

Lijek PANKLAV 2X može izazvati neželjene reakcije i simptome koji mogu uticati na upravljanje
motornim vozilom i rukovanje mašinama.

Ukoliko se ne osjećate najbolje, nemojte upravljati motornim vozilom i rukovati mašinama.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LIJEK PANKLAV 2X

Lijek

PANKLAV 2X uzimajte uvijek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš ljekar. Ako niste sasvim

sigurni, provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

- Odrasle osobe i djeca tjelesne mase 40kg ili više

Uobičajena doza – 1 tableta dva puta na dan.
Veća doza – 1 tableta tri puta na dan.

- Djeca tjelesne mase ispod 40kg
Kod ove kategorije pacijenata treba primjenjivati lijek Panklav 2X u vidu tableta ili suspenzije.
Obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu prije upotrebe lijeka Panklav 2X djeci tjelesne mase ispod
40kg.

- Pacijenti sa bubrežnim problemima i problemima sa jetrom
Ukoliko imate bubrežnih problema, doza lijeka se može promijeniti. Vaš ljekar može odlučiti da je
potrebna primjena drugačije jačine lijeka ili drugog lijeka.
Ukoliko imate problema sa jetrom može biti potrebna češća analiza uzoraka krvi, kako bi se provjerila
funkcija jetre.

- Na koji način primijeniti lijek PANKLAV 2X
Lijek primijenite na početku obroka ili neposredno prije.
Primjenu doza lijeka raspodijelite ravnomjerno tokom dana, sa periodom od najmanje 4 časa između
primjene dvije pojedinačne doze. Ne primjenjujte 2 doze lijeka unutar perioda od 1 časa.
Lijek PANKLAV 2X ne primjenjujte tokom perioda dužeg od 2 nedjelje. Ukoliko se i dalje ne osjećate
dobro, potrebno je da ponovo posjetite ljekara.

Ako ste uzeli više lijeka

PANKLAV 2X nego što je trebalo

Ukoliko uzmete previše lijeka PANKLAV 2X, mogu se javiti stomačne tegobe (osjećaj mučnine,
mučnina ili proliv) ili konvulzije. Obratite se Vašem ljekaru što prije je moguće. Ponesite teglicu lijeka,
kako bi je pokazali ljekaru.

Ako ste zaboravili da uzmete lijek PANKLAV 2X
Ukoliko zaboravite da primijenite dozu lijeka, primijenite je čim se sjetite. Ne bi trebalo da ubrzo
primijenite narednu dozu lijeka, ali sačekajte oko 4 časa prije nego što primijenite narednu dozu lijeka.

Ako naglo prestanete da uzimate lijek PANKLAV 2X
Lijek PANKLAV 2X primjenjujte do završetka terapije, čak i ukoliko se osjećate bolje. Vama je
potrebna primjena svake doze lijeka, koja će pomoći u borbi protiv infekcije. Ukoliko pojedine bakterije
opstanu, mogu prouzrokovati ponovnu pojavu infekcije.

Ukoliko imate dodatnih pitanja o primjeni navedenog lijeka, posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili
farmaceutom.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Lijek PANKLAV 2X, kao i drugi lijekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju
ispoljiti kod svih.

Okolnosti u kojima je potrebno da budete na oprezu:

-Alergijske reakcije:

kožni osip

zapaljenje zidova krvnih sudova (vaskulitis) koji se može uočiti kao crvene ili purpurne mrlje
koje prominiraju iznad površine kože, ali može zahvatiti i druge dijelove organizma

groznica, bol u zglobovima, otečene limfne žlijezde na vratu, pazuhu ili preponama

otok, ponekada lica i usta (angioedem), koji uzrokuje otežano disanje

kolaps.

Odmah se obratite Vašem ljekaru ukoliko dođe do pojave nekog od navedenih simptoma.
Prekinite sa primjenom lijeka PANKLAV 2X.

-Zapaljenje tkiva debelog crijeva
Zapaljenje tkiva debelog crijeva, koje uzrokuje pojavu vodenastog proliva, obično praćenog pojavom
krvi i sluzi u stolici, bolom u trbuhu i/ili groznicom.

Obratite se za savjet Vašem ljekaru što prije je moguće ukoliko dođe do pojave navedenih simptoma.

Veoma česta neželjena dejstva
Navedena neželjena dejstva mogu se javiti kod više od 1 na 10 osoba:

proliv (kod odraslih osoba).

Česta neželjena dejstva
Navedena neželjena dejstva mogu se javiti kod najviše 1 na 10 osoba:

zapaljenje sluznice (candida - gljivična infekcija vagine, usne duplje ili kože)

osjećaj mučnine (nauzeja), posebno prilikom primjene visokih doza lijeka

Ukoliko je došlo do pojave navedenih neželjenih dejstava, lijek PANKLAV 2X primijenite prije
obroka

povraćanje

proliv (kod djece).

Manje česta neželjena dejstva
Navedena neželjena dejstva mogu se javiti kod najviše 1 na 100 osoba:

kožni osip, svrab

kožni osip iznad površine kože praćen svrabom (koprivnjača)

loše varenje

vrtoglavica

glavobolja.

Manje česta neželjena dejstva koja se mogu javiti u rezultatima analiza krvi:

povećanje nivoa enzima jetre.

Rijetka neželjena dejstva
Navedena neželjena dejstva se mogu javiti kod najviše 1 na 1000 osoba:

kožni osip, koji se može javiti u obliku plikova i izgledom podsjećati na centralno postavljene
tamne mrlje okružene blijedom površinom i tamnim prstenom na ivici –

erythema multiforme)

Hitno obavijestite Vašeg ljekara ukoliko uočite pojavu nekog od navedenih simptoma.

Rijetka neželjena dejstva koja se mogu javiti u rezulatima analiza krvi:

smanjenje broja ćelija uključenih u proces zgrušavanja krvi

smanjenje broja bijelih ćelija krvi.

Ostala neželjena dejstva

Ostala neželjena dejstva su se javljala kod malog broja ljudi, ali je tačna učestalost njihovog javljanja
nepoznata.

Alergijske reakcije (vidjeti u gore navedenom tekstu)

Zapaljenje tkiva debelog crijeva (vidjeti u gore navedenom tekstu)

Ozbiljne kožne reakcije:

-

rasprostranjeni osip praćen plikovima i perutanjem kože, posebno u predjelu oko usta,
nosa, očiju i genitalija (

Stevens-Johnson sindrom) i teži oblik, koji uzrokuje izrazito

perutanje kože (više od 30% površine kože –

toksična epidermalna nekroliza)

-

rasprostranjeni kožni osip sa malim plikovima ispunjenim gnojem (

bulozni eksfolijativni

dermatitis)

-

crveni, ljuspasti osip sa nateklinama ispod površine kože i plikovima (

egzantemozna

pustuloza).

Odmah obavijestite Vašeg ljekara u slučaju pojave nekog od navedenih simptoma:

zapaljenje jetre (

hepatitis)

žutica, uzrokovana povišenjem nivoa bilirubina u krvi (materije koju stvara jetra) koje može
uzrokovati pojavu žute prebojenosti kože i beonjača kod Vašeg djeteta

zapaljenje tkiva bubrežnih kanala

produženo zgrušavanje krvi

preosjetljivost

konvulzije (kod osoba kod kojih se primjenjuju visoke doze lijeka PANKLAV 2X ili koje imaju
bubrežnih problema)

tamna prebojenost jezika, vlasastog izgleda

promjena boje zuba (kod djece), koja se obično može ukloniti oralnom higijenom, primjenom
četkice za zube.

Neželjena dejstva koja se mogu javiti u rezultatima analiza krvi ili urina:

izrazito smanjenje broja bijelih ćelija krvi

mali broj crvenih ćelija krvi (hemolitička anemija)

pojava kristala u urinu.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK PANKLAV 2X

Čuvati na temperaturi do 30⁰C.
Čuvati u originalnom pakovanju u cilju zaštite od svjetlosti i vlage.
Držite lijek PANKLAV 2X van domašaja djece!

Rok upotrebe
2 godine.
Nemojte koristiti lijek PANKLAV 2X poslije isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok
upotrebe ističe posljednjeg dana navedenog mjeseca.

Čuvanje:
Neupotrebljeni lijek se uništava u skladu sa važećim propisima.
Lijekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite
lijekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mjere pomažu očuvanju životne sredine.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lijek PANKLAV 2x

Aktivne supstance su: amoksicilin (u obliku amoksicilin, trihidrata)
klavulanska kiselina (u obliku kalijum-klavulanata).

1 film-tableta sadrži 875 mg amoksicilina i 125 mg klavulanske kiseline.

Pomoćni sastojci su:
Jezgro:

celuloza, mikrokristalna

natrijum skrob glikolat (tip A)

magnezijum stearat

silicijum dioksid koloidni bezvodni

butilhidroksianizol .

Film:

hipromeloza 15 cp

titan dioksid E 171, C. I. 77891

propilenglikol

talk

etanol 96%

prečišćena voda.

Kako izgleda lijek PANKLAV 2X i sadržaj pakovanja

PANKLAV 2X, 875 + 125 mg, film tablete
Ovalne, bijele do skoro bijele, bikonveksne film-tablete, sa podionom crtom na jednoj strani,
blijedožute na presjeku. Podiona crta služi samo da olakša gutanje, a ne za podjelu na jednake doze.

Bočica od tamnog stakla (tip III), zatvorena plastičnim zatvaračem sa desikantom (silikagel).
Bočica sadrži 10 film-tableta.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Proizvođač
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Proizvođač gotovog lijeka
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet
Panklav 2X, 10 x (875 mg + 125 mg) film tableta: 04-07.3-1-1187/15 od 03.06.2015.