RAPTEN - K

RAPTEN - K 50 mg tableta

10 obloženih tableta (1 PVC/Al blister), u kutiji

Supstance:
diklofenak
Jačina ATC Oblik
50 mg tableta M01AB05 obložena tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

RAPTEN-K
50 mg obložena tableta

diklofenak

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, prije nego što počnete da koristite ovaj lijek.
Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
Ovaj lijek propisan je Vama i ne smijete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste
znake bolesti kao i Vi.
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primijetite neko neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:
1. Šta je lijek RAPTEN-K i čemu je namijenjen
2. Šta treba da znate prije nego što uzmete lijek RAPTEN-K
3. Kako se upotrebljava lijek RAPTEN-K
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lijek RAPTEN-K
6. Dodatne informacije.

1. ŠTA JE LIJEK RAPTEN-K I ČEMU JE NAMIJENJEN?
RAPTEN-K obložene tablete kao aktivni sastojak sadrže diklofenak kalijum koji pripada grupi lijekova
poznatoj kao nesteroidni antiinflamatorni (protivupalni) lijekovi (NSAIL). Ovi lijekovi ublažavaju bol i
zapaljenje.
RAPTEN-K obložene tablete se koriste za ublažavanje bola, smanjuju otok i upalu u stanjima kao što
su:

Reumatoidni artritis, osteoartritis, akutni giht, bolu donjem dijelu leđa ankilozirajući spondilitis.

Migrena.

Stanja koja utiču na zglobove i mišiće kao što su uganuća, istegnuća, sportske povrede mekih
tkiva, ledeno rame, dislokacije i prelomi.

Stanja koja utiču na tetive kao što su tendinitis, tenosinovitis, burzitis.

Takođe se koriste u liječenju bola i upala koje su povezane sa ortopedskim, stomatološkim
procedurama i manjim hirurškim intervencijama.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRIJE NEGO ŠTO UZMETE LIJEK RAPTEN-K

Upozorite ljekara ako uzimate druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj

metabolizma, preosjetljivi ste na lijekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

RAPTEN-K obložene tablete ne smijete koristiti ako:

Mislite da ste preosjetljivi na diklofenak kalijum, aspirin, ibuprofen ili druge NSAIL ili na
pomoćne supstance u lijeku (navedeni su na kraju ovog uputstva). Znaci reakcija
preosjetljivosti su otok lica i usana (angioedem), problemi sa disanjem, curenje iz nosa, ospa
po koži i bilo koja druga vrsta alergijske reakcije.

Imate ili ste imali čir u želucu ili dvanaestopalačnom crijevu ili krvarenje iz sistema za varenje
(uključujući krv u povraćenom sadržaju, krvarenje prilikom pražnjenja crijeva, svježu krv u
stolici ili crnu katranastu stolicu).

Ste imali probleme sa želucem ili crijevima poslije primjene NSAIL.

Imate ozbiljan zastoj srca, bubrega ili jetre.

Imate teško oboljenje jetre, bubrega ili srca.

Imate potvrđenu bolest srca i/ili cerebrovaskularnu bolest npr. ukoliko ste imali srčani udar,
moždani udar, ''mali'' moždani udar (TIA-tranzitorni ishemijski atak) ili zakrčenje krvnih sudova
koji snabdijevaju srce ili mozak ili ste imali operaciju uklanjanja ili premoštavanja zakrčenja.

imate ili ste imali probleme sa cirkulacijom krvi (bolest perifernih arterija).

Kada uzimate

RAPTEN-K

, posebno vodite računa ako:

Imate poremećaje želuca ili crijeva kao što su ulcerozni kolitis ili

Crohn-ova bolest.

Imate probleme sa jetrom ili bubrezima

ili ste starija osoba.

Imate bolest zvanu porfirija.

Imate poremećaj krvarenja ili neki drugi poremećaj krvi, kada ljekar može zahtijevati redovne
laboratorijske analize Vaše krvi tokom primjene lijeka RAPTEN K.

Imate ili ste imali astmu.

Dojite.

Imate bol u grudima (angina), zgrušavanje krvi, povišen krvni pritisak, povišen holesterol ili
trigliceride.

Imate probleme sa srcem ili ste ranije imali srčani udar, ili mislite da ste pod rizikom pojave
ovih stanja (na primjer, ako imate visok krvni pritisak, dijabetes, visok holesterol ili ako ste
pušač).

Imate šećernu bolest.

Pušite.

Imate sistemski lupus eritematozus-SLE (sistemska bolest vezivnog tkiva) ili neko drugo
slično stanje.

Imate nasljednu bolest netolerancije na neke šećere kao što je saharoza. RAPTEN K
obložene tablete sadrže malu količinu saharoze.

Ukoliko se bilo šta od navedenog odnosi na Vas, obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta, jer

RAPTEN K

možda nije odgovarajući lijek za Vas.

Primjena drugih lijekova

Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi na lijekove koje više ne pijete, kao i na lijekove koje

planirate da uzimate u budućnosti. Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do

nedavno uzimali neki drugi lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta.

Obavijestite Vašeg ljekara ukoliko uzimate neke od slijedećih lijekova:

Za liječenje dijabetesa (povišene vrijednosti šećera u krvi).

Antikoagulanse (lijekove protiv zgrušavanja krvi kao što je varfarin).

Diuretike (lijekove za izbacivanje viška tečnosti iz organizma).

Litijum (koristi se u terapiji mentalnih oboljenja).

Metotreksat (u liječenju nekih zapaljenja i nekih tumora).

Ciklosporin i takrolimus (kod nekih zapaljenskih bolesti i poslije transplantacije).

Hinolonske antibiotike (kod infekcija).

Trimetoprim (za lečenje urinarnih infekcija).

Hinolonske antibiotike (za liječenje infekcija).

Neke druge NSAIL ili inhibitore COX-2 (ciklooksigenaza-2), npr. aspirin ili ibuprofen.

Mifepriston (upotrebljava se za prekid trudnoće).

Srčane glikozide (npr. digoksin) koji se koriste u liječenju oboljenja srca.

Lijekove kao što su SSRI - selektivni inhibitori ponovnog preuzimanja serotonina (za liječenje
depresije).

Oralne steroide (lijekove protiv upala).

Lijekove koje se koriste u terapiji stanja srca ili povišenog krvnog pritiska ili slabosti srca (npr.
beta-blokatori ili ACE inhibitori).

Vorikonazol (u liječenju gljivičnih infekcija).

Fenitoin (za liječenje grčeva).

Holestipol/holestiramin (za sniženje holesterola).

Primjena lijeka

RAPTEN-K

u periodu trudnoće i dojenja

Prije nego što počnete da uzimate neki lijek, posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.

Trudnoća

Ako ste trudni ili planirate trudnoću treba da znate da su prijavljene nenormalnosti kod beba
čije su majke koristile NSAIL u toku trudnoće. RAPTEN K ne treba da koristite u posljednja tri
mjeseca trudnoće, jer može štetno uticati na kardiovaskularni sistem Vaše bebe.

Primjena lijeka RAPTEN K može da oteža mogućnost da začnete. Razgovarajte sa Vašim
ljekarom ako planirate da budete trudni ili ako imate probleme da postanete trudni.

Uticaj lijeka

RAPTEN-K

na upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama

Veoma rijetko pacijenti su prijavili da RAPTEN K izaziva vrtoglavicu, umor ili pospanost. Takođe su
prijavljeni problemi sa vidom. Ako se ova dejstva jave kod Vas ne treba da vozite ili upravljate
mašinama.

Ostala upozorenja:

Trebalo bi primjenjivati najmanju dozu lijeka

RAPTEN-K

u što kraćem vremenskom periodu,

posebno ako imate malu tjelesnu masu ili ste starija osoba.

Postoji mali porast rizika pojave srčanog udara ili šloga ako uzimate lijekove kao što je

RAPTEN-K. Rizik je povećan ako uzimate velike doze lijeka u dužem vremenskom periodu.
Rizik je veći ako uzimate visoke doze u dužem vremenskom periodu. Uvijek slijedite
preporuke Vašeg ljekara koje se odnose na doziranje i dužinu primjene lijeka.

Dok koristite RAPTEN-K ljekar će periodično provjeravati Vašu potrebu za terapijom.

Ako ste nekada imali probleme sa želucem dok ste uzimali NSAIL, posebno ako ste starija
osoba, odmah obavijestite Vašeg ljekara ako se pojave neki neuobičajeni simptomi.

Obzirom da je RAPTEN-K, lijek protiv upala, mogu se smanjiti simptomi infekcije, na primjer
glavobolja i visoka temperatura. Ako se ne osjećate dobro i potrebno Vam je da posjetite
ljekara, ne zaboravite da ga obavijestite da uzimate RAPTEN-K.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA

RAPTEN-K

Uvijek uzimajte

RAPTEN-K

tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš ljekar i ne prekidajte sa

uzimanjem lijeka bez naloga Vašeg ljekara. Ukoliko mislite da

RAPTEN-K

ima preslab ili prejak uticaj

na Vaš organizam, odmah konsultujte Vašeg ljekara ili farmaceuta.

Uzmite Vaše tablete sa hranom ili poslije obroka.
Progutajte tablete cijele sa vodom. Ne lomite i ne žvaćite tablete.

Preporučeno doziranje

Odrasli

75-150 mg dnevno podijeljeno u dvije ili tri doze. Broj tableta koje treba da uzmete zavisi od jačine
doze koju je preporučio Vaš ljekar.

Za liječenje migrene kod odraslih:

Uzmite 50 mg kad se pojavi prvi znak migrenoznog napada. Ako migrena ne prođe za dva sata uzmite
još 50 mg. Možete uzeti dodatne doze u intervalima od 4-6 sati ako je neophodno. Ne smijete uzeti
više od 200 mg dnevno.

Stariji pacijenti

Kod starijih osoba preporučuju se manje doze diklofenaka. Vaš ljekar će odrediti potrebnu dozu lijeka
RAPTEN K u skladu sa Vašim zdravstvenim stanjem i provjeravaće da li lijek utiče na Vaš želudac.

Djeca starija od 14 godina

75-100 mg dnevno podijeljeno u dvije ili tri doze.

RAPTEN K se ne preporučuje za djecu mlađu od 14 godina. Ne preporučuje se za liječenje migrene
kod djece bilo koje starosti.
Vaš ljekar Vam takođe može preporučiti drugi lijek koji će da zaštiti Vaš želudac i koji se uzima u isto
vrijeme, posebno ako ste već imali probleme sa želucem ili ako ste stariji ili ako uzimate i neke druge
lijekove.

Ako ste zaboravili da uzmete

RAPTEN-K

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomjestite to što ste preskočili da uzmete lijek!

Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu lijeka, uzmite je čim se sjetite. Međutim, ukoliko se približilo
vrijeme za uzimanje slijedeće doze, nastavite sa uzimanjem slijedeće doze lijeka i zaboravite na
propuštenu dozu. Ne uzimajte više od 150 mg (tri tablete po 50 mg) u toku 24 sata.

Ako ste uzeli više lijeka

RAPTEN-K

nego što je trebalo

Ako Vi ili neko drugi greškom uzmete preveliku dozu lijeka RAPTEN-K, odmah se obratite Vašem
ljekaru ili idite u najbližu bolnicu. Ponesite sa sobom pakovanje lijeka tako da se zna koji ste lijek uzeli.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA
RAPTEN-K

, kao i drugi lijekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod

svih.

Da bi se smanjio rizik od pojave neželjenih dejstava, RAPTEN-K bi trebalo uzimati u što manjoj

efikasnoj dozi i u što kraćem vremenskom periodu.

Neka neželjena dejstva mogu biti ozbiljna
Prestanite sa uzimanjem lijeka RAPTEN-K i odmah obavijestite Vašeg ljekara ukoliko primijetite:

Bol u želucu, otežano varenje, gorušicu, gasove, mučninu (osjećaj slabosti) ili povraćanje.

Bilo koji znak krvarenja u želucu ili crijevima, npr. prilikom pražnjenja crijeva, pojava krvi u
povraćanom sadržaju ili pojava crne, katranaste stolice.

Alergijske reakcije u vidu ospe po koži, svraba, pojave modrica, bolnih crvenih zona, ljuštenja
i perutanja.

Šištanje u grudima ili nedostatak vazduha (bronhospazam).

Otok lica, usana, ruku, ili prstiju.

Žuta boja kože ili beonjača.

Stalni bol u grlu ili visoka temperatura.

Neočekivana promjena u količini mokraće i/ili njen nedostatak.

Ukoliko primijetite pojavu modrica češće nego uobičajeno, ili imate čest bol u grla ili infekcije
obavijestite Vašeg ljekara.

Takođe su prijavljena i slijedeća neželjena dejstva:

Česta neželjena dejstva (javljaju se kod 1 do 10 na svakih 100 pacijenata):

Bol u želucu, gorušica, mučnina, povraćanje, proliv, loše varenje, gasovi, gubitak

apetita.

Glavobolja, ošamućenost, vrtoglavica.

Ospa ili tačkaste promjene po koži.

Povećana aktivnost enzima jetre u krvi.

Rijetka neželjena dejstva (javljaju se kod 1 na svakih 1000 do 1 na svakih 10000 pacijenata):

Čir na želucu ili krvarenje (rijetki su slučajevi sa smrtnim ishodom i to kod starijih osoba).

Gastritis (zapaljenje, iritacije ili otok sluzokože želuca).

Povraćanje krvi.

Proliv sa prisustvom krvi ili prisustvo krvi u stolici.

Crna, katranasta stolica.

Pospanost, umor.

Hipotenzija (nizak krvni pritisak, simptomi koji mogu uključiti nesvjesticu, vrtoglavicu ili

ošamućenost).

Ospa i svrab po koži, koprivnjača.

Zadržavanje tečnosti, koje uključuje i otok zglobova.

Poremećaj funkcije jetre, koji uključuje zapaljenje jetre i žuticu.

Veoma rijetka neželjena dejstva (javljaju se kod manje od 1 na svakih 10000 pacijenata):

Neželjena dejstva na nervni sistem

Peckanje i trnjenje prstiju, drhtanje, poremećaji vida kao što su nejasan vid, dvostruki vid, gubitak ili
oštećenje sluha, zvonjenje u ušima, nesanica, košmari, promjene raspoloženja, depresija,
uznemirenost, mentalni poremećaji, dezorijentacija i gubitak pamćenja, epileptični napad, glavobolje
praćene

smetnjama pri jakoj svjetlosti, povišena temperatura i ukočen vrat, poremećaj osjećaja.

Neželjena dejstva na želudac i sistem za varenje

Zatvor, zapaljenje jezika, ranice u ustima, upala u ustima ili usana, promjene ukusa, oboljenja donjih

dijelova crijeva (uključujući upalu debelog crijeva ili pogoršavanje ulceroznog kolitisa ili Crohn-ove
bolesti).

Neželjena dejstva na srce, grudni koš i krv

Palpitacije (brz i nepravilan rad srca), bol u grudima, hipertenzija (visok krvni pritisak), zapaljenje
krvnih sudova

(vaskulitis), upala pluća (pneumonija), poremećaji srca uključujući kongestivnu

insuficijenciju srca (slabost srca) ili infarkt srca, poremećaji krvi (koji

uključuje anemiju).

Neželjena dejstva na jetru i bubrege

Poremećaji bubrega i ozbiljni poremećaji jetre uključujući prekid rada jetre, prisustvo krvi ili proteina u
mokraći.

Neželjena dejstva na kožu ili kosu

Ozbiljna ospa na koži uključujući Stevens-Johnson-ov sindrom i Lyell-ov sindrom kao i druge ospe po
koži koje se

mogu pogoršati izlaganjem suncu.

Gubitak kose.

Ostala prijavljana neželjena dejstva su:

Upala pankreasa (gušterače), impotencija, otok lica, upala moždanih ovojnica (meningitis), moždani
udar, poremećaji u grlu, konfuzija, halucinacije, opšta slabost (osjećaj nelagodnosti), upala nerava u
oku.

Lijekovi kao što je diklofenak mogu biti povezani sa malim povećanjem rizika za pojavu srčanog ili
moždanog udara.

Nemojte da Vas uznemiri ovaj spisak neželjenih dejstava obzirom da većina ljudi koristi RAPTEN-K
bez ikakvih problema.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primijetite neko neželjeno dejstvo koje nije

navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI

RAPTEN-K

Čuvati van domašaja i vidokruga djece!

Rok upotrebe:
3 (tri) godine.

Nemojte koristiti RAPTEN-K poslije isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe
ističe posljednjeg dana navedenog mjeseca.

Čuvanje:
Čuvati na temperaturi do 25°C.
Čuvati u originalnom pakovanju u cilju zaštite od vlage i svjetlosti.

Lijekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite
lijekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mjere pomažu očuvanju životne sredine.
Neupotrebljeni lijek se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži RAPTEN-K

Aktivna supstanca je:

1 obložene tableta sadrži: 50 mg diklofenak kalijuma.

Ostali sastojci su:

Kalcijum hidrogenfosfat, bezvodni; Kukuruzni skrob; Natrijum karboksimetilskrob; Silicijum dioksid,
koloidni; bezvodni Povidon K-30; Magnezijum stearat; Saharoza; Talk; Boja: Ponceau 4R (E 124) C.I.
16255; Akacija; Povidon K-25; Makrogol 6000.

Kako izgleda RAPTEN-K

i sadržaj pakovanja

Obložene tablete (okrugle obložene tablete crvene boje).

U kutiji se nalaze jedan blister (PVC/Al blister) sa 10

obloženih

tableta i uputstvo za lijek.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Proizvođač (administrativno sjedište)
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Proizvođač gotovog lijeka (mjesto puštanja lijeka u promet)
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
Obložena tableta, 10x50 mg: 04-07.3-2-1087/16 od 16.09.2016.