RINGER IMUNA

RINGER IMUNA 8,6 g000 mL+ 0,3 g000 mL+ 0,33 g000 mL

500 ml rastvora za infuziju u plastičnoj, PP vrećici upakovanoj u zaštitnu, ovojnu vrećicu, u kartonskoj kutiji

Supstance:
kalijum-hlorid natrijum-hlorid kalcijum-hlorid
Jačina ATC Oblik
8,6 g000 mL+ 0,3 g000 mL+ 0,33 g000 mL B05BB01 rastvor za infuziju