RINGER LAKTAT DIACO

RINGER LAKTAT DIACO 6 g000 mL+ 0.4 g000 mL+ 0.27 g000 mL+ 3.25 g000 mL

staklena boca sa 500 mL otopine za infuziju

Supstance:
kalijum-hlorid natrijum-hlorid kalcijum-hlorid natrijum-laktat
Jačina ATC Oblik
6 g000 mL+ 0.4 g000 mL+ 0.27 g000 mL+ 3.25 g000 mL B05BB01 otopina za infuziju

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

RINGER LAKTAT LDB
Otopina za infuziju (6 + 3,25 + 0,4 + 0,27)g/ 1000 mL

Natrijum hlorid, natrijum laktat, kalijum hlorid, kalcijum hlorid

Pažljivo pročitajte priloženo uputstvo, jer ono sadrži važne informacije.

Sačuvajte priloženo uputstvo. Možda će Vam poslije opet zatrebati.

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije ili savjet, pitajte svog ljekara ili farmaceuta.

Ovaj lijek propisan je osobno Vama. Nemojte ga davati drugima, jer bi im mogao

naškoditi, čak i ako imaju simptome jednake vašim.

Ukoliko primijetite znakove neželjenog dejstva, molimo da o tome obavijestite svog

ljekara ili farmaceuta

Uputstvo sadrži:
1. Šta je Ringer laktat LDB i za šta se koristi?
2. Prije nego počnete uzimati Ringer laktat LDB?
3. Kako uzimati Ringer laktat LDB ?
4. Moguća neželjena dejstva?
5. Kako čuvati Ringer laktat LDB ?
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE GLUKOZA 10% LDB I ZA ŠTA SE KORISTI?
Ringer laktat LDB je elektrolitni rastvor za intravenoznu upotrebu (dovod tekućine i elektrolita
venskim kapljicama).
1 ml sadrži:

Na

+,

mmol/l 132

K

+

mmol/l 5

Ca

++

mmol/l 4

Cl

-

mmol/l 112

Laktat

-

mmol/l 29

Područja primjene:

supstitucija tečnosti i elektrolita kod ujednačenog nivoa baza i kiselina i pri lakšoj acidozi

kao kratkoročni intravazalni nadomjestak

izotonična dehidratacija

hipotonična dehidratacija

kao nosilac rastvora za kompatibilne elektrolitne koncentrate i lijekove

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI RINGER LAKTAT % LDB ?

Otopina ringer laktat ne smije se upotrebljavati ako imate:

povećanu količinu tekućine u prostorima između tjelesnih stanica (izvanstanična
hiperhidracija),

povećan volumen krvi u krvnim žilama (hipervolemija),

povećanu količinu tekućine u krvotoku uzrokovanu prekomjernim količinama soli u krvi
(hipertonična dehidracija),

povišene koncentracije kalija u krvi (hiperkalijemija),

povišene koncentracije natrija u krvi (hipernatrijemija),

povišene koncentracije kalcija u krvi (hiperkalcijemija),

povišene koncentracije klorida u krvi (hiperkloremija),

teško zatajenje bubrega (sa slabim izlučivanjem ili nemogućnosti izlučivanja mokraće),

nekompenzirano zatajenje srca,

izrazito povišen krvni tlak (teška hipertenzija),

izrazito nakupljanje tekućine ispod kože u svim dijelovima tijela (edemi),

bolest jetara koja uzrokuje nakupljanje tekućine u trbuhu (ciroza s ascitesom).

istodobno uzimanje glikozida digitalisa (lijekovi koji se koriste za liječenje zatajenja srca)

U tim slučajevima ovisno o stupnju poremećaja u Vašem organizmu i vašeg stanja, uzimanja
lijekova te stupnja težine ostalih bolesti liječnik će s oprezom odrediti količine i primijeniti lijek.

Prilikom davanja infuzije ovog lijeka, liječnik će uzeti uzorke krvi i mokraće za praćenje:
-količine tekućine u vašem tijelu
-vašeg općeg stanja
-količine kemijskih tvari kao što su natrij, kalij, kalcij i kloridi u vašoj krvi (elektroliti plazme)

Ringer otopina za infuziju ne smije se dati kroz istu iglu i isti set za davanje krvi, da ne dođe
do sljepljivanja crvenih krvnih stanica (koagulacija eritrocita).

Uzimanje drugih lijekova sa lijekom Ringer laktat LDB
Molimo da obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ukoliko koristite druge lijekove, odnosno ako ste
ih nedavno koristili, pa i u slučaju da se radi o lijekovima za koje nije neophodan recept.

Molimo Vas recite liječniku ako uzimate lijekove koji sadrže:

glikozide digitalisa koji se koriste za liječenje zatajenja srca (istodobna primjena s Ringer
laktata otopinom za infuziju uzrokuje povišenje količine kalcija u krvi, što može uzrokovati
promjenu srčanog ritma, koje mogu biti opasne po život),

kortikosteroide/steroide (protupalni lijekovi) i karbenoksolon (protuupalni lijek koji se
koristi za liječenje čira na želucu) - dovode do nakupljanja vode i natrija u organizmu
(može dovesti do naticanja, nakupljanja tekućine ispod kože i povišenog krvnog tlaka).

Primjena niže navedenih lijekova može povisiti količinu kalija u krvi i utjecati na rad srca:

diuretici koji štede kalij (npr. amilorid, spironolakton, triamteren) koji se koriste za gubitak
vode iz organizma,

inhibitori angiotenzin konvertirajućeg enzima (ACE inhibitori) i antagonisti angiotenzina II
koji se koriste za liječenje povišenog tlaka,

takrolimus, ciklosporin (koriste se kao lijekovi za sprječavanje odbacivanja organa).


U slučaju primjene niže navedenih lijekova može doći do povišenja koncentracije kalcija i utjecaja
na ritam rada srca:

tiazidni diuretici (poput hidroklortiazida i/ili klortalidona),

vitamin D

U tim slučajevima ovisno o stupnju poremećaja u Vašem organizmu i vašeg stanja, liječnik će s
oprezom odrediti količine i primijeniti lijek.

Trudnoća i dojenje
Ne postoje smetnje upotrebi prilikom trudnoće ili dojenja.
Prije upotrebe bilo kojeg lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Upravljanje vozilima i mašinama
Nema uticaja na sposobnost upravljanja vozilom ili strojevima

3. KAKO UZIMATI RINGER LAKTAT LDB ?
Ovaj lijek daće Vam ljekar.
Ovaj lijek ćete dobiti intravenskom infuzijom.

Doziranje
Doziranje zavisi od dobi, težine i kliničkom stanju pacijenta.
Dobro promiješati prije upotrebe

Preporučena doza za odrasle

Dnevna doza od 20-30 ml otopine po Kg tjelesne težine do maksimuma doze od 40 ml otopine
po Kg tjelesne težine.

Preporučena doza za dojenčad i djecu

od 20 do 100ml otopine po Kg tjelesne težine u 24 sata, ovisno o pojedinačnim potrebama.

Brzina davanja

Do 5 ml / kg / sat, što odgovara 1,7 kapi/ kg /u minuti.
Prebrzo davanje infuzije može uzrokovati lokalnu bol i brzina davanja infuzije treba da bude
prilagođena toleranciji pacijenta.
Preporučuje se ležanje pacijenta poslije primanja infuzije.

Ukoliko ste upotrijebili veću količinu Ringer laktat LDB od preporučene:
Ako ste primili previše ili ako ste primili prebrzo otopinu, to može dovesti do sljedeći simptoma:

nakupljanje tekućine u tijelu (edemi),

trnce u rukama i nogama (parestezija),

slabost mišića,

nemogućnost pomicanja (paraliza),

nepravilne otkucaje srca (srčana aritmija),

smetnje provođenja srčanih impulsa,

zastoj rada srca,

konfuzije,

smanjeni apetit (anoreksija),

osjećaj mučnine,

povraćanje,

zastoj stolice (zatvor),

bol u području trbuha,

smušenost,

žeđi pijenje velikih količina vode (polidipsija),

pojačanog mokrenja većeg nego što je uobičajeno (poliurija),

bubrežne bolesti zbog nakupljanja kalcija u bubrezima (nefrokalcinoza),

stvaranja bubrežnih kamenaca,

kome (nesvjestica),

kredastog okusa,

navala vrućine,

dilatacije krvnih žila u koži (periferna vazodilatacija),

zakiseljenosti krvi (acidoza).

Ako Vam se pojavi bilo koji od ovih simptoma kao i onih navedenih u dijelu 4, morate obavijestiti
svojeg liječnika. Prekinuti će Vam se daljnje davanje otopine za infuziju i primijeniti odgovarajuće
liječenje.

Kad je predoziranje povezano s drugim lijekovima dodanim u otopinu, znaci i simptomi
predoziranja povezani su s nuspojavama dodanih lijekova.

Terapija u slučaju predoziranja

Prekid upotrebe otopine, davanje sredstva koje potpomaže mokrenje pod stalnom kontrolom
stanja elektrolita, korekcija smetnji nastalih usljed poremećaja elektrolita i smetnji u nivou
kiseline-baze.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

U nastavku su navedena neželjena dejstva Ringerovog laktata prema MedDRA-inoj klasifikaciji
organskih sustava

Poremećaji probavnog sustava: gastrointestinalna iritacija i smetnje, žeđ, smanjeno

lučenje pljuvačke, mučnina, povraćanje, proljev, abdominalni bolovi, zatvor, metalni okus,
kredasti okus u ustima.

Poremećaji živčanog sustava: neuromuskularne smetnje, mišićni rigiditet, parestezija,

opuštena paraliza (nemogućnost pomicanja), slabost, mentalna konfuzija, glavobolja,
vrtoglavica, nemir, razdraženost, konvulzije, koma, smrt.

Psihijatrijski poremećaji: pospanost, konfuzija, mentalne smetnje.

Srčani poremećaji: aritmija, tahikardija (ubrzan rad srca), bradikardija, smetnje

provođenja, nestanak P talasa, širenje QRS kompleksa na dijagramu EKG-a, sinkopa
(nesvjestica), ventrikularna fibrilacija, prestanak rada srca.

Krvožilni poremećaji: hipotenzija, hipertenzija, periferni edem, vazodilatacija (širenje

krvnih žila), talasi vrućine.

Poremećaj ravnoteže tekućine i elektrolita: hipernatremija, hipervolemija, hiperhloremija.

Poremećaji dišnog sustava, prsišta i sredoprsja: dispneja (otežano disanje),prekid

disanja, plućni edem, pneumotoraks.

Poremećaji oka: smanjeno suzenje.

Poremećaji bubrega i mokraćnog sustava: bubrežna insuficijencija, polurija (često

mokrenje).

Poremećaji metabolizma i prehrane: hiperkalcemija, mliječno-alkalni sindrom.

Poremećaji mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva: mišićna slabost.

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene: vrućica, upala na mjestu primjene,

ekstravazacija, nekroza tkiva, stvaranje apcesa (gnojnog čira), kalcifikacija kože.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg
ljekara ili farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u
ovom uputstvu o lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI RINGER LAKTAT LDB ?
Lijek čuvati na temperaturi 15 do 25 C u hermetički zatvorenim bočicama. Ne smije se
zamrzavati. Treba provjeriti datum isteka roka koji se nalazi na bočici i koji se odnosi na proizvod
u neotvorenoj bočici čuvanoj na ispravan način. Pažnja: ne koristite nakon isteka roka trajanja.
Rok trajanja lijeka je 3 godine.

Uputa o trajnosti sredstva nakon otvaranja pakovanja ili pripreme
Ne smije se upotrebljavati ako je pakiranje oštećeno. Smije se koristiti samo bistra i bezbojna
otopina.
Ove otopine bez konzervansa namijenjene su samo za jednokratnu upotrebu.
Lijek je potrebno primijeniti odmah po otvaranju spremnika.
Neupotrijebljenu otopinu valja zbrinuti u skladu s lokalnim zahtjevima.

Na temelju prisustva kalcija može doći do nepodnošljivosti otopina koje sadrže anorganski fosfat
ili karbonat.

U vezi sa ostalim neželjenim dejstvima potrebno je obratiti pažnju na upute date u priloženom
uputstvu drugih lijekova koji se istovremeno upotrebljavaju.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži Ringer laktat LDB ?
Djelotvorne tvari:

1000 ml infuzijske otopine sadrži:

Natrijev hlorid:

6,00 g

Kalijev hlorid:

0,40 g

Kalcijev hlorid dihidrat: 0,27 g
Natrijev laktat:

3,22 g

Preostali sadržaj čini voda za injekcijske svrhe.

pH-vrijednosti:

5,5 – 7,0

Teoretska osmolarnost: 280 mOsm/l

Sadržaj pakovanja:
Ringer laktat LDB raspoloživ je u staklenim bocama sa gumenim čepovima u pakovanju od 500
mL.

Režim izdavanja
Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi primarnog, sekundarnog ili tercijarnog tipa

Naziv i adresa proizvođača:
Laboratori Diaco Biomedicali S.p.A.
Via Flavia 124 – Trst – Italija

Proizvođač gotovog lijeka
S.M.Farmaceutici S.r.l.
Zona industriale

,

85050 Tito Scalo (PZ) Italija

Nosilac dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
Exico Healthcare d.o.o.
Stara Cesta bb, Vogošća, Sarajevo

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
Staklena boca sa 500 mL otopine za infuziju 04-07.3.2-2942/15 od 12.10.2015 godine