RINGER IMUNA

RINGER IMUNA 8,6 g000 mL+ 0,3 g000 mL+ 0,33 g000 mL

10 plastičnih, PP vrećica sa 1000 ml rastvora za infuziju u kartonskoj kutiji

Supstance:
kalijum-hlorid natrijum-hlorid kalcijum-hlorid
Jačina ATC Oblik
8,6 g000 mL+ 0,3 g000 mL+ 0,33 g000 mL B05BB01 rastvor za infuziju