TYLOL COLD SYRUP

TYLOL COLD SYRUP 160 mg/5 mL+ 1 mg/5 mL+ 5 mg/5 mL+ 15 mg/5 mL

1 staklena bočica sa 100 ml sirupa i dozirnom kašičicom (5 ml), u kutiji

Supstance:
paracetamol pseudoefedrin hlorfenamin dekstrometorfan
Jačina ATC Oblik
160 mg/5 mL+ 1 mg/5 mL+ 5 mg/5 mL+ 15 mg/5 mL R01BA52 sirup

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Δ TYLOL COLD SYRUP

(paracetamol, hlorfeniramin maleat, dekstrometorfan HBr, pseudoefedrin HCl)

(160 mg+1 mg+5 mg+15 mg)/ 5 ml
sirup

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo obzirom da sadrži važne informacije.

Ovaj lijek je dostupan bez recepta. Ipak, potrebno je da ga sa oprezom dajete Vašem djetetu kako bi
njegov učinak bio najbolji.
Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.
Ako su Vam potrebne dodatne informacije ili savjet, obratite se svom farmaceutu.
Obratite se ljekaru ukoliko se simptomi pogoršaju ili ne poboljšaju nakon 14 dana.
Ako neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili ako primijetite bilo koje neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovome uputstvu, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

U ovom uputstvu:

1. Šta je TYLOL COLD SYRUP i čemu je namijenjen
2. Prije nego date TYLOL COLD SYRUP Vašem djetetu
3. Kako se koristi TYLOL COLD SYRUP
4. Moguća neželjena dejstva
5. Način čuvanja TYLOL COLD SYRUP-a
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE TYLOL COLD SYRUP I ČEMU JE NAMIJENJEN?
TYLOL COLD SYRUP je bistra tekućina boje i okusa marelice.

5 ml TYLOL COLD SYRUP-a sadrži 160 mg paracetamola, 1 mg hlorfeniramin maleata, 5 mg
dekstrometorfan hidrobromida, 15 mg pseudoefedrin hidrohlorida.

Paracetamol je lijek protiv bolova koji pripada grupi lijekova poznatih kao neopioidni analgetici.
Paracetamol pored analgetskog (protiv bolova) ima i antipiretsko (protiv povišene tjelesne
temperature) dejstvo.

Hlorfeniramin pripada grupi lijekova koji se nazivaju antihistaminici i olakšavaju simptome alergije
poput curenja iz nosa, začepljenosti nosa, crvenila i/ili preosjetljivosti očiju.

Pseudoefedrin hidrohlorid je dekongestiv koji olakšava simptome začepljenja nosa.

Dekstrometorfan je antitusički lijek (suzbija kašalj).

Ovaj lijek se može koristiti za olakšavanje simptoma prehlade i gripe, uključujući i bolove, kašalj,
kihanje, glavobolju, začepljenje nosa i sinusa, te za smanjenje groznice.

2. PRIJE NEGO ŠTO DATE TYLOL COLD SYRUP DJETETU
Nemojte davati djetetu TYLOL COLD SYRUP ako:

je alergično (preosjetljivo) na aktivne sastojke ili bilo koji od ostalih sastojaka lijeka TYLOL
COLD SYRUP,

ima teška oboljenja jetre i bubrega,

koristi inhibitore monoaminooksidaze (za depresiju) ili ih je koristilo u posljednjih 14 dana.

U slučaju bilo čega gore navedenog, lijek TYLOL COLD SYRUP nemojte koristiti, već potražite savjet
ljekara ili farmaceuta.

Upozorenja i mjere opreza
Poseban oprez je potreban kod korištenja TYLOL COLD SYRUP-a ako:

Vaše dijete ima dijabetes (šećernu bolest), astmu, glaukom (povišen očni pritisak) i
hipertenziju (povišen krvni pritisak),

Vaše dijete ima ozbiljna oboljenja srca,

Vaše dijete koristi antihipertenzive (lijekove protiv povišenog krvnog pritiska) i/ili antidepresive
(lijekove protiv depresije).

Djeca ne smiju koristiti TYLOL COLD SYRUP duže od 7 dana.

TYLOL COLD SYRUP ne treba koristiti duže od 3 dana za liječenje rekurentnih febrilnih stanja
(ponavljajuća stanja povišene tjelesne temperature) iznad 39,5ºC, osim ako to ne preporuči ljekar. U
rijetkim slučajevima se mogu pojaviti nesvjestica i ekscitacija (uzbuđenost).

Korištenje drugih lijekova
Prije nego date TYLOL COLD SYRUP svome djetetu, obavijestite svog farmaceuta o BILO KOM lijeku
koje Vaše dijete koristi istovremeno, naročito o sljedećim:

produžena terapija i primjena većih doza ovog lijeka potencira efekte antikoagulanata (lijekovi
koji spriječavaju koagulaciju tj. zgrušavanje krvi, poput varfarina),

paracetamol primijenjen u višoj dozi i kroz duže vrijeme može dovesti do interakcija sa
kumarinom (lijek za razrjeđivanje krvi), indandion derivatima i fenotiazinima. Može imati
interakciju sa antipsihotičkim fenotiazinima (lijekovi za liječenje poremećaja raspoloženja),

alkohol, barbiturati (lijekovi za spavanje) i triciklični antidepresivi (lijekovi za liječenje depresije)
mogu povećati toksični efekat paracetamola na jetru,

kod pacijenata koji koriste antiepileptike (lijekovi za liječenje epilepsije) poput karbamzepina,
fenobarbitala, fenitoina ili pirimidona, potrebno je smanjiti dozu paracetamola,

hlorfeniramin može odgoditi jetreni metabolizam fenitoina (lijek za liječenje epilepsije) i na taj
način povećati plazmatsku koncentraciju,

povremeno se može javiti porast krvnog pritiska prilikom zajedničke primjene pseudoefedrin
hidrohlorida sa dekongestivima (lijekovi za olakšavanje začepljenja nosa), tricikličnim
antidepresivima, sredstvima za smanjenje apetita, amfetaminima kao psihostimulansima i
MAO inhibitorima (lijekovi za liječenje depresije),

može doći do prestanka djelovanja metildope, α- i β-adrenergičkih blokatora i gvanetidina
(lijekovi za liječenje visokog krvnog pritiska) prilikom istovremene primjene sa pseudoefedrin
hidrohloridom,

istovremena primjena dekstrometorfana sa amiodaronom, kinidinom (lijekovi za liječenje
nepravilnog ritma srca) ili fluoksetinom (lijek za liječenje depresije) može povećati neželjena
dejstva dekstrometorfana kao što su nesvjestica i problemi probavnog sistema,

paracetamol može dovesti do lažno-pozitivnih rezultata na 5-HIAA (5-hidroksi indol sirćetnu
kiselinu) u urinu.

Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako Vaše dijete koristi ili je donedavno koristilo neke druge

lijekove, uključujući lijekove koji se izdaju bez recepta.

Korištenje lijeka kod odraslih
Sve informacije u ovom uputstvu se odnose i na Vas. Sljedeća dodatna upozorenja su navedena u
slučaju da odrasla osoba koristi ovaj lijek.

-

Nemojte piti alkohol tokom korištenja ovog lijeka. Učinci alkohola mogu biti povećani.

- Alkohol može povećati rizik toksičnosti paracetamola na jetru.

Trudnoća i dojenje

Potražite savjet ljekara ili farmaceuta prije korištenja ovog lijeka.

- Trudnice smiju koristiti TYLOL COLD SYRUP samo pod nadzorom ljekara.

Ukoliko u toku korištenja lijeka dođe do trudnoće, odmah obavijestite svog ljekara.

Ukoliko dojite, osim ako Vam ljekar ne propiše drugačije, nemojte koristiti TYLOL COLD SYRUP.

Uticaj na sposobnost upravljanja motornim vozilima i mašinama

Δ Trigonik, lijek sa mogućim uticajem na psihofizičke sposobnosti (upozorenje prilikom upravljanja

motornim vozilima i mašinama).

Tokom terapije TYLOL COLD SYRUP-om može se pojaviti umor, te je zbog toga neophodno biti
oprezan kod upravljanja vozilom ili potencijalno opasnim mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima TYLOL COLD SYRUP-a
TYLOL COLD SYRUP sadrži:

propilenglikol koji može izazvati alkoholu slične simptome,

glicerol koji može uzrokovati glavobolju, želučane tegobe i proljev,

sunset yellow koji može izazvati alergijski tip reakcija.

3. KAKO SE KORISTI TYLOL COLD SYRUP
TYLOL COLD SYRUP je samo za peroralnu upotrebu (kroz usta).
Preporučeno doziranje TYLOL COLD SYRUP-a je kako slijedi:

Djeca starosti 6 do 11 godina
Preporučena doza kod djece starosti od 6 do 11 godina je 10 ml (2 kašičice sirupa).

TYLOL COLD SYRUP ne smiju koristiti djeca starosti od 2 do 6 godina bez preporuke ljekara.
Preporučena doza TYLOL COLD SYRUP-a kod djece starosti između 2-6 godina je 5 ml (1 kašičica
sirupa) 4 puta dnevno.

Kada je potrebno, ove doze se mogu ponavljati svakih 4-6 sati, do maksimalne 4 doze u 24 sata.

Preporučene terapijske doze se ne smiju prekoračivati.

Osim ako Vaš ljekar ne kaže drugačije, pažljivo pratite ovo uputstvo.

Djeca ne smiju koristiti TYLOL COLD SYRUP duže od 7 dana.
Obavezno se posavjetujte sa ljekarom ukoliko febrilno stanje (povišena tjelesna temperatura) potraje
duže od tri dana, simptomi se ne povuku za pet dana, dođe do pojave novih simptoma.

Vaš ljekar će Vas obavijestiti koliko dugo treba koristiti TYLOL COLD SYRUP.

Ukoliko mislite da je učinak TYLOL COLD SYRUP-a prejak ili preslab, obratite se svom ljekaru ili

farmaceutu.

Ukoliko ste dali/uzeli TYLOL COLD SYRUP-a više nego što je trebalo
U slučaju predoziranja je potrebno hitno potražiti ljekarsku pomoć, čak i ako se dijete dobro osjeća,
zbog rizika od odgođenih ozbiljnih oštećenja jetre.

Ako ste zaboravili da date TYLOL COLD SYRUP
Dajte sljedeću dozu kada je potrebno, uz uslov da je posljednja doza uzeta prije najmanje 4 sata.
Nemojte davati duplu dozu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA LIJEKA
Kao i ostali lijekovi, TYLOL COLD SYRUP može imati neželjene efekte.
Paracetamol nema toksični efekat u terapijskim dozama.

Ako se bilo šta od dolje navedenog desi, prestanite uzimati TYLOL COLD SYRUP, odmah
obavijestite svog ljekara ili otiđite u centar urgentne medicine u najbližoj bolnici
:

kožni osip, perutanje kože, gnojni čirevi, upaljene usne i usta, oticanje lica, groznica,

iznenadno zviždanje u plućima, treperenje srca ili stezanje u grudima ili kolaps.

Ovo su ozbiljne neželjene reakcije i vrlo rijetko se javljaju.

Ako se bilo šta od sljedećeg desi, obavijestite svog ljekara:

reakcije osjetljivosti poput urtikarije (koprivnjača) i makulopapularnog crvenila,

lako dobivanje modrica, bolno grlo ili ostali znakovi infekcije (ova neželjena dejstva mogu biti
znak poremećaja krvi),

sedacija i antimuskarinske reakcije (npr. nepravilan ritam rada srca, suhoća usta, suhoća
nosa, zatvor, gubitak apetita, zamućen vid, neobični snovi, halucinacije),

nesvjestica i manji problemi probavnog sistema,

poremećaji spavanja,

otežano mokrenje.

Ovo su neželjena djelovanja TYLOL COLD SYRUP-a i rijetko se javljaju. Ako bilo koje neželjeno
djelovanje postane ozbiljno ili ako primijetite neko neželjeno dejstvo koje nije ovdje navedeno,
obavijestite svog farmaceuta ili ljekara.

5. NAČIN ČUVANJA TYLOL COLD SYRUP-a
Držati van dohvata i pogleda djece.
Čuvati na temperaturi ispod 25ºC.
Čuvati u originalnom pakovanju. Bočicu dobro zatvoriti.
Nemojte koristiti TYLOL COLD SYRUP nakon isteka roka trajanja navedenog na
naljepnici/kutiji/bočici. Rok trajanja se odnosi na posljednji dan u mjesecu.

Neiskorišten lijek ne treba odlagati u kućni otpad ili ga bacati u otpadne vode. Potrebno je pitati
farmaceuta za najbolji način odlaganja neutrošenog lijeka, jer se na taj način čuva okolina.

6. OSTALE INFORMACIJE
Šta sadrži TYLOL COLD SYRUP

Aktivne supstance: 160 mg paracetamola, 1 mg hlorfeniramin maleata, 5 mg dekstrometorfan
hidrobromida, 15 mg pseudoefedrin hidrohlorida.

Pomoćne komponente: propilenglikol (monopropilenglikol), glicerol (glicerin), natrijum
benzoat, natrijum ciklamat, saharin natrijum (natrijum saharin), limunska kiselina monohidrat,
aroma marelice, sunset yellow.

Kako TYLOL COLD SYRUP izgleda i sadržaj pakovanja
TYLOL COLD SYRUP je bistra tekućina boje i okusa marelice. Pakovan je u svijetlosmeđu staklenu
bočicu koja sadrži 100 ml sirupa sa plastičnim zatvaračem. U kutiji se nalazi originalna polipropilenska
dozirna kašičica od 5 ml.

PROIZVOĐAČ
NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A. Ş.
Ümraniye 34768 İstanbul TURKEY

PROIZVOĐAČ GOTOVOG LIJEKA
NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A. Ş.
Sancaklar 81100 Düzce, TURKEY

NOSILAC DOZVOLE ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET
NOBEL LIJEK d.o.o Sarajevo
Hasiba Brankovića 9, 71 000 Sarajevo, BiH

NAČIN IZDAVANJA LIJEKA
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.