Supstanca: Gemcitabin

GEMCITABIN 12

GEMCITABIN Actavis prašak za rastvor za infuziju 200 mg/1 viala | 1 staklena bočica sa praškom za rastvor za infuziju u kutiji
GEMCITABIN Actavis prašak za rastvor za infuziju 1000 mg/1 viala | staklena bočica sa praškom za rastvor za infuziju u kutiji
GEMCITABIN Actavis prašak za rastvor za infuziju 2000 mg/1 viala | 1 staklena bočica sa praškom za rastvor za infuziju u kutiji
GEMCITABIN Ebewe koncentrat za rastvor za infuziju 10 mg/1 mL | 1 staklena bočica od 20 ml, u kutiji
GEMCITABIN Ebewe koncentrat za rastvor za infuziju 10 mg/1 mL | 1 staklena bočica od 100 ml, u kutiji.
GEMCITABIN Ebewe koncentrat za rastvor za infuziju 40 mg/1 mL | 1 bočica po 5 ml koncentrata za rastvor za infuziju u kutiji
GEMCITABIN Ebewe koncentrat za rastvor za infuziju 40 mg/1 mL | 1 bočica sa 25 ml koncentrata za rastvor za infuziju u kutiji
GEMCITABIN Ebewe koncentrat za rastvor za infuziju 40 mg/1 mL | 1 bočica po 50 ml koncentrata za rastvor za infuziju u kutiji
GEMCITABINE HOSPIRA koncentrat za rastvor za infuziju 38 mg/1 mL | 1 staklena bočica zapremine 10 ml sa 5,3 ml koncentrata za rastvor za infuziju
GEMCITABINE HOSPIRA koncentrat za rastvor za infuziju 38 mg/1 mL | 1 staklena bočica zapremine 30 ml sa 26,3 ml koncentrata za rastvor za infuziju u kutiji
SITAGEM liofilizat za rastvor za infuziju 200 mg/1 bočica | 1 bočica sa liofilizatom za rastvor za infuziju, u kutiji
SITAGEM liofilizat za rastvor za infuziju 1 g/1 bočica | 1 bočica sa liofilizatom za rastvor za infuziju, u kutiji