Supstanca: Inaktivisana

INAKTIVISANA 8

VAXIGRIP suspenzija za injekciju u napunjenom špricu 15 µg/0.5 mL+ 15 µg/0.5 mL+ 15 µg/0.5 mL | 0,5 ml (1 doza) vakcine u napunjenom špricu, u kutiji
INFLUVAC (▼) suspenzija za injekciju 15 µg/0.5 mL+ 15 µg/0.5 mL+ 15 µg/0.5 mL | 1 napunjena šprica sa 0,5 ml suspenzije za injekciju (1 doza)
IMOVAX POLIO suspenzija za injekciju u napunjenom špricu 40 D'AG'U/0.5 mL+ 8 D'AG'U/0.5 mL+ 32 D'AG'U/0.5 mL | 0,5 ml suspenzije za injekciju u napunjenom špricu sa pričvršćenom iglom sa zatvaračem, u kutiji
IMOVAX POLIO suspenzija za injekciju 40 D'AG'U/0.5 mL+ 8 D'AG'U/0.5 mL+ 32 D'AG'U/0.5 mL | 10 bočica od 5 ml suspenzije za injekciju (10 doza od 0,5 ml), u kutiji
VERORAB prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju 2.5 i.j./0.5 mL | 5 bočica sa praškom za suspenziju za injekciju i 5 ampula sa 0,5 ml rastvarača, u kutiji
VERORAB prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju u napunjenoj injekcionoj šprici 2.5 i.j./0.5 mL | 1 staklena (tip I) bočica sa praškom za suspenziju za injekciju i 1 napunjena staklena šprica sa 0,5 ml rastvarača, u kutiji
VAXIGRIP TETRA (▼) suspenzija za injekciju u napunjenoj šprici 15 µg/0.5 mL+ 15 µg/0.5 mL+ 15 µg/0.5 mL+ 15 µg/0.5 mL | 10 napunjenih šprica sa 0,5 ml suspenzije za injekciju sa priloženom iglom, u kutiji
VAXIGRIP TETRA (▼) suspenzija za injekciju u napunjenoj šprici 15 µg/0.5 mL+ 0,5 µg/0.5 mL+ 15 µg/0.5 mL+ 15 µg/0.5 mL | 1 napunjena šprica sa 0,5 ml suspenzije za injekciju sa priloženom iglom, u kutiji