Supstanca: Kapecitabin

KAPECITABIN 22

KAPECITABIN Actavis filmom obložena tableta 150 mg/1 tableta | 60 filmom obloženih tableta (6 PVC/PVDC blistera po 10 tableta) u kutiji
KAPECITABIN Actavis filmom obložena tableta 500 mg/1 tableta | 120 filmom obloženih tableta (12 blistera po 10 tableta) u kutiji
ECANSYA filmom obložena tableta 150 mg/1 tableta | 60 filmom obložene tablete (6 AI/AI blistera po 10 tableta) u kutiji
ECANSYA filmom obložena tableta 150 mg/1 tableta | 60 filmom obloženih tableta (6 PVC/PVDC/AI blistera po 10 tableta) u kutiji
ECANSYA filmom obložena tableta 150 mg/1 tableta | 120 filmom obloženih tableta (12 AI/AI blistera po 10 tableta), u kutiji
ECANSYA filmom obložena tableta 150 mg/1 tableta | 120 filmom obloženih tableta (12 PVC/PVDC/AI blistera po 10 tableta) u kutiji
ECANSYA filmom obložena tableta 300 mg/1 tableta | 60 filmom obloženih tableta (6 AI/AI blistera po 10 tableta) u kutiji
ECANSYA filmom obložena tableta 300 mg/1 tableta | 60 filmom obloženih tableta (6 PVC/PVDC/AI blistera po 10 tableta) u kutiji
ECANSYA filmom obložena tableta 300 mg/1 tableta | 120 filmom obloženih tableta (12 PVC/PVDC/AI blistera po 10 tableta) u kutiji
ECANSYA filmom obložena tableta 300 mg/1 tableta | 120 filmom obloženih tableta (12 AI/AI blistera po 10 tableta) u kutiji
ECANSYA filmom obložena tableta 500 mg/1 tableta | 60 filmom obloženih tableta (6 AI/AI blistera po 10 tableta) kutiji
ECANSYA filmom obložena tableta 500 mg/1 tableta | 60 filmom obloženih tableta (6 PVC/PVDC/AI blistera po 10 tableta) u kutiji
ECANSYA filmom obložena tableta 500 mg/1 tableta | 120 filmom obloženih tableta (12 AI/AI blistera po 10 tableta) u kutiji
ECANSYA filmom obložena tableta 500 mg/1 tableta | 120 filmom obloženih tableta (12 PVC/PVDC/AI blistera po 10 tableta) u kutiji
KAPETRAL film tableta 500 mg/1 tableta | 120 film tableta (12 blistera po 10 tableta), u kutiji
KAPETRAL film tableta 150 mg/1 tableta | 60 film tableta (6 blistera po 10 tableta), u kutiji
KAPECITABIN LEK filmom obložena tableta 150 mg/1 tableta | 60 filmom obloženih tableta (6 PVC/Al/OPA blistera po 10 tableta), u kutiji
KAPECITABIN LEK filmom obložena tableta 150 mg/1 tableta | 60 filmom obloženih tableta (6 PVC/PVdC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
KAPECITABIN LEK filmom obložena tableta 500 mg/1 tableta | 120 filmom obloženih tableta (12 PVC/Al/OPA blistera po 10 tableta), u kutiji
KAPECITABIN LEK filmom obložena tableta 500 mg/1 tableta | 120 filmom obloženih tableta (12 PVC/PVdC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji
KAPECITABIN TEVA filmom obložena tableta 150 mg/1 tableta | 60 filmom obloženih tableta (6 PVC/PE/PVDC-Al blistera po 10 tableta), u kutiji
KAPECITABIN TEVA filmom obložena tableta 500 mg/1 tableta | 120 filmom obloženih tableta (12 PVC/PE/PVDC-Al blistera po10 tableta), u kutiji