Supstanca: Paklitaksel

PAKLITAKSEL 18

SINDAXEL koncentrat za rastvor za infuziju 300 mg/50 mL | 1 bočica sa 50 mL koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji
Paclitaxel Pliva 6 mg/mL koncentrat za rastvor za infuziju 30 mg/5 mL | 1 staklena bočica sa 5 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji
Paclitaxel Pliva 6 mg/ml koncentrat za rastvor za infuziju 100 mg/16.7 mL | 1 staklena bočica sa 16,7 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji
Paclitaxel Pliva 6 mg/mL koncentrat za rastvor za infuziju 150 mg/25 mL | 1 staklena bočica sa 25 mL koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji
Paclitaxel Pliva 6 mg/mL koncentrat za rastvor za infuziju 300 mg/50 mL | 1 staklena bočica sa 50 mL koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji
SINDAXEL koncentrat za rastvor za infuziju 6 mg/1 mL | Bočica 1 x 5 ml
SINDAXEL koncentrat za rastvor za infuziju 6 mg/1 mL | Bočica 1 x 16,7 ml
PACLITAXEL HF koncentrat za rastvor za infuziju 30 mg/5 mL | 1 staklena bočica sa 5 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji
PACLITAXEL HF koncentrat za rastvor za infuziju 100 mg/16.7 mL | 1 staklena bočica sa 16,7 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji
PACLITAXEL HF koncentrat za rastvor za infuziju 150 mg/25 mL | 1 staklena bočica sadrži 25 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji
PACLITAXEL HF koncentrat za rastvor za infuziju 300 mg/50 mL | 1 staklena bočica sa 50 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji
ABRAXANE prašak za suspenziju za infuziju 5 mg/1 mL | 1 bočica od 50 ml sa 100 mg paklitaksela, u kutiji
PACLITAXEL Ebewe koncentrat za rastvor za infuziju 6 mg/1 mL | 1 bočica sa 5 mL koncentrata za rastvor za infuziju
PACLITAXEL Ebewe koncentrat za rastvor za infuziju 6 mg/1 mL | 1 bočica sa 16,7 mL koncentrata za rastvor za infuziju
PACLITAXEL Ebewe koncentrat za rastvor za infuziju 6 mg/1 mL | 1 bočica sa 50 mL koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji
ATAXIL koncentrat za rastvor za infuziju 6 mg/1 mL | 1 staklena bočica od 50 ml sa 50 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji
ATAXIL koncentrat za rastvor za infuziju 6 mg/1 mL | 1 staklena bočica od 25 ml sa 16,7 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji
ATAXIL koncentrat za rastvor za infuziju 6 mg/1 mL | 1 staklena bočica od 8 ml sa 5 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji