Supstanca: Imunoglobulin

IMUNOGLOBULIN 23

GAMMANORM (▼) rastvor za injekciju 165 mg/1 mL | 1 staklena bočica sa 20 ml rastvora za injekciju, u kutiji
GAMMANORM (▼) rastvor za injekciju 165 mg/1 mL | 1 staklena bočica sa 10 ml rastvora za injekciju, u kutiji
KIOVIG rastvor za infuziju 100 mg/1 mL | staklena bočica sa 10 ml rastvora za infuziju
KIOVIG rastvor za infuziju 100 mg/1 mL | staklena bočica sa 25 ml rastvora za infuziju
KIOVIG rastvor za infuziju 100 mg/1 mL | staklena bočica sa 50 ml rastvora za infuziju
KIOVIG rastvor za infuziju 100 mg/1 mL | staklena bočica sa 100 ml rastvora za infuziju
KIOVIG rastvor za infuziju 100 mg/1 mL | staklena bočica sa 200 ml rastvora za infuziju
KIOVIG rastvor za infuziju 100 mg/1 mL | 1 staklena bočica sa 300 ml rastvora za infuziju
OCTAGAM rastvor za infuziju 50 mg/1 mL | 1 staklena bočica sa 50 ml rastvora za infuziju, u kutiji
OCTAGAM rastvor za infuziju 50 mg/1 mL | 1 staklena bočica sa 100 ml rastvora za infuziju
Ig VENA rastvor za infuziju 2.5 g/50 mL | 50 ml rastvora za infuziju u staklenoj bočici i vješalica za infuziju, u kutiji
Ig VENA rastvor za infuziju 5 g/100 mL | 100 ml rastvora za infuziju u staklenoj bočici i vješalica za infuziju, u kutiji
Ig VENA rastvor za infuziju 10 g/200 mL | 200 ml rastvora u staklenoj bočici i vješalica za infuziju, u kutiji
INTRATECT (▼) otopina za infuziju 50 mg/1 mL | bočica sa 20 ml otopine za infuziju, u kutiji
INTRATECT (▼) otopina za infuziju 50 mg/1 mL | bočica sa 50 ml otopine za infuziju, u kutiji
INTRATECT (▼) otopina za infuziju 50 mg/1 mL | bočica sa 100 ml otopine za infuziju, u kutiji
INTRATECT (▼) otopina za infuziju 50 mg/1 mL | bočica sa 200 ml otopine za infuziju, u kutiji
OCTAGAM rastvor za infuziju 50 mg/1 mL | 1 staklena bočica sa 200 ml rastvora za infuziju, u kutiji
HIZENTRA rastvor za injekciju 200 mg/1 mL | 1 staklena bočica sa 5 ml rastvora za injekciju, u kutiji
HIZENTRA rastvor za injekciju 200 mg/1 mL | 1 staklena bočica sa 10 ml rastvora za injekciju, u kutiji
HIZENTRA rastvor za injekciju 200 mg/1 mL | 1 staklena bočica sa 20 ml rastvora za injekciju, u kutiji
HIZENTRA rastvor za injekciju 200 mg/1 mL | 1 napunjena injekciona šprica sa 5 ml rastvora za injekciju, u kutiji
HIZENTRA rastvor za injekciju 200 mg/1 mL | 1 napunjena injekciona šprica sa 10 ml rastvora za injekciju, u kutiji