Supstanca: Levotiroksin-natrijum

LEVOTIROKSIN-NATRIJUM 16

TIVORAL tableta 100 µg/1 tableta | 50 tableta (5 Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji
ALMOX 50 tableta 50 µg/1 tableta | 50 tableta (5 PVC/Al blistera sa 10 tableta), u kutiji
ALMOX 100 tableta 100 µg/1 tableta | 50 tableta (5 PVC/Al blistera sa 10 tableta), u kutiji
LETROX 100 tableta 100 µg/1 tableta | 100 tableta (4 Al/Al blister po 25 tableta), u kutiji
LETROX 150 tableta 150 µg/1 tableta | 100 tableta (4 Al/Al blistera po 25 tableta), u kutiji
LETROX 50 tableta 50 µg/1 tableta | 100 tableta (4 Al/Al blistera po 25 tableta), u kutiji
TYRAQ tableta 100 µg/1 tableta | 100 tableta (10 PA/Al/PVC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji
TYRAQ tableta 100 µg/1 tableta | 100 tableta (5 PVC/PVDC//Al bijelih neprozirnih blistera po 20 tableta) u kutiji
TYRAQ tableta 50 µg/1 tableta | 100 tableta (10 PA/Al/PVC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji
TYRAQ tableta 50 µg/1 tableta | 100 tableta (5 PVC/PVDC//Al bijelih neprozirnih blistera po 20 tableta) u kutiji
EUTHYROX tableta 25 µg/1 tableta | 30 tableta (1 blister po 30 tableta) u kutiji
EUTHYROX tableta 25 µg/1 tableta | 100 tableta (4 blistera po 25 tableta) u kutiji
EUTHYROX tableta 50 µg/1 tableta | 30 tableta (1 blister), u kutiji
EUTHYROX tableta 50 µg/1 tableta | 100 tableta (4 blistera po 25 tableta) u kutiji
EUTHYROX tableta 100 µg/1 tableta | 30 tableta (1 blister po 30 tableta) u kutiji
EUTHYROX tableta 100 µg/1 tableta | 100 tableta (4 blistera po 25 tableta) u kutiji