Supstanca: Zoledronska kiselina

ZOLEDRONSKA KISELINA 13

ACLASTA rastvor za infuziju 5 mg/100 mL | 100 ml rastvora za infuziju (1 plastična bočica)
ZOMETA koncentrat za rastvor za infuziju 4 mg/5 mL | 1 plastična bočica sa 5 ml koncentrata za rastvor za infuziju u kutiji
ZOLEDRONSKA KISELINA ACTAVIS koncentrat za rastvor za infuziju 4 mg/5 mL | 1 plastična bočica sa 5 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji
ZOLEDRONSKA kiselina Lek koncentrat za rastvor za infuziju 4 mg/5 mL | 1 plastična bočica sa 5 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji
ZOLEDRONSKA kiselina Lek koncentrat za rastvor za infuziju 4 mg/5 mL | 4 plastične bočice po 5 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji
ZOLEDRONSKA kiselina Lek rastvor za infuziju 4 mg/100 mL | 1 plastična boca sa 100 ml rastvora za infuziju, u kutiji
ZOLEDRONSKA KISELINA PFIZER koncentrat za rastvor za infuziju 4 mg/5 mL | 1 bočica sa 5 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji
ZOLEDRONSKA KISELINA LEK rastvor za infuziju 5 mg/100 mL | 100 ml rastvora za infuziju (1 boca), u kutiji
ZOLENAT koncentrat za rastvor za infuziju 4 mg/5 mL | 1 bočica sa 5 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji
ZOLEDRONSKA KISELINA TEVA koncentrat za rastvor za infuziju 4 mg/5 mL | 1 bočica sa 5 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji
ZOLEDRONSKA KISELINA Fresenius Kabi koncentrat za rastvor za infuziju 0,8 mg/1 mL | 10 bočica sa po 5 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji
ZOLEDRONSKA KISELINA Fresenius Kabi koncentrat za rastvor za infuziju 0,8 mg/1 mL | 4 bočice sa po 5 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji
ZOLEDRONSKA KISELINA Fresenius Kabi koncentrat za rastvor za infuziju 0,8 mg/1 mL | 1 bočica sa 5 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji