Supstanca: Glimepirid

GLIMEPIRID 33

BETAGLID tableta 2 mg/1 tableta | 30 tableta (3 PVC/PVdC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
BETAGLID tableta 3 mg/1 tableta | 30 tableta (3 PVC/PVdC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
GLIMEPIRID HF tableta 1 mg/1 tableta | 30 tableta (2 PVC/Al - blistera po 15 tableta), u kutiji
GLIMEPIRID HF tableta 2 mg/1 tableta | 30 tableta (2 PVC/Al - blistera po 15 tableta), u kutiji
GLIMEPIRID HF tableta 3 mg/1 tableta | 30 tableta (2 PVC/Al - blistera po 15 tableta),u kutiji
GLIMEPIRID HF tableta 4 mg/1 tableta | 30 tableta (2 PVC/Al - blistera po 15 tableta),u kutiji
SUCRYL tableta 1 mg/1 tableta | 30 tableta (3 blistera po 10 tableta) u kutiji
SUCRYL tableta 2 mg/1 tableta | 30 tableta (3 blistera po 10 tableta) u kutiji
MELPAMID 1 mg tableta 1 mg/1 tableta | 30 tableta (2 PVC/Al blistera po 15 tableta), u kutiji
DIBIGLIM tableta 2 mg/1 tableta | 30 tableta (3 PVC/PE/PVDC//Al - blistera sa po 10 tableta), u kutiji
MELPAMID 2 mg tableta 2 mg/1 tableta | 30 tableta (2 PVC/Al blistera po 15 tableta), u kutiji
DIBIGLIM tableta 3 mg/1 tableta | 30 tableta (3 PVC/PE/PVDC//Al - blistera sa po 10 tableta), u kutiji
DIBIGLIM tableta 4 mg/1 tableta | 30 tableta (3 PVC/PE/PVDC//Al - blistera sa po 10 tableta), u kutiji
MELPAMID 3 mg tableta 3 mg/1 tableta | 30 tableta (2 PVC/Al blistera po 15 tableta), u kutiji
TRICAL tableta 1 mg/1 tableta | 30 tableta (1 PVC/PVDC/Al sa 30 tableta), u kutiji
TRICAL tableta 2 mg/1 tableta | 30 tableta (1 PVC/PVDC/Al blister sa 30 tableta), u kutiji
TRICAL tableta 3 mg/1 tableta | 30 tableta (1 PVC/PVDC/Al blister sa 30 tableta), u kutiji
AMARYL tableta 1 mg/1 tableta | 30 tableta (1 PVC/Al - blister sa 30 tableta) u kutiji
AMARYL tableta 3 mg/1 tableta | 30 tableta (2 PVC/Al - blistera po 15 tableta) u kutiji
AMARYL tableta 2 mg/1 tableta | 30 tableta (2 PVC/Al - blistera po 15 tableta) u kutiji
DIAMELL tableta 1 mg/1 tableta | 30 tableta (3 blistera po 10 tableta) u kutiji
DIAMELL tableta 2 mg/1 tableta | 30 tableta (3 blistera po 10 tableta) u kutiji
DIAMELL tableta 3 mg/1 tableta | 30 tableta (3 blistera po 10 tableta) u kutiji
DIAMELL tableta 4 mg/1 tableta | 30 tableta (3 blistera po 10 tableta) u kutiji
DIBIGLIM tableta 1 mg/1 tableta | 30 tableta (3 PVC/PE/PVDC//Al - blistera sa po 10 tableta), u kutiji
MEGLIMID tableta 1 mg/1 tableta | 30 tableta (3 PVC/AI - blistera po 10 tableta), u kutiji
MEGLIMID tableta 2 mg/1 tableta | 30 tableta (3 PVC/AI - blistera po 10 tableta), u kutiji
MEGLIMID tableta 3 mg/1 tableta | 30 tableta (3 PVC/AI - blistera po 10 tableta), u kutiji
MEGLIMID tableta 4 mg/1 tableta | 30 tableta (3 PVC/AI - blistera po 10 tableta), u kutiji
GLIMEPIRID PharmaS tableta 3 mg/1 tableta | 30 tableta (2 blistera po 15 tableta) u kutiji
GLIMEPIRID PharmaS tableta 2 mg/1 tableta | 30 tableta (2 blistera po 15 tableta) u kutiji
LIMERAL tableta 2 mg/1 tableta | 30 tableta (2 blistera po 15 tableta) u kutiji.
LIMERAL tableta 3 mg/1 tableta | 30 tableta (2 blistera po 15 tableta) u kutiji