Supstanca: Leuprorelin

LEUPRORELIN 10

ELIGARD prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 7.5 mg/1 šprica | dva napunjena sterilna polipropilenska šprica, jedan sadrži prašak( špric B) a drugi rastvarač (špric A),obe čine sistem za mješanje, pakovanje u kesicama
ELIGARD prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 22.5 mg/1 šprica | dva napunjena sterilna polipropilenska šprica, jedan sadrži prašak (špric B),a drugi rastvarač (špric A) oba čine sistem za mješanje, pakovanje u kesicama
ELIGARD prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 45 mg/1 šprica | dva napunjena sterilna polipropilenska šprica, jedan sadrži prašak (špric B) a drugi rastvarač (špric A) oba šprica zajedno čine sistem za mješanje, pakovanje u kesicama
LUCRIN depot PDS prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju s produženim oslobađanjem 3.75 mg/1 šprica | 1 napunjena staklena šprica sa dvokomornim uloškom i sa iglom za injekciju, u kutiji
LUCRIN depot PDS prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju s produženim oslobađanjem 11.25 mg/1 šprica | 1 napunjena staklena šprica sa dvokomornim uloškom i sa iglom za injekciju, u kutiji
LEUPROSTIN 3,6 mg implantat u napunjenoj injekcionoj šprici 3.6 mg/1 implantat | 1 šprica sa implantatom
LEUPROSTIN 5 mg implantat u napunjenoj injekcionoj šprici 5 mg/1 aplikator | 1 šprica sa implantatom
LECTRUM prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju s produženim oslobađanjem 3.75 mg/1 bočica | 1 bočica, 1 ampula, špric za jednokratnu upotrebu i 2 igle 22 G1 1/2
LECTRUM prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem 7.5 mg/1 bočica | 1 bočica, 1 ampula, špric za jednokratnu upotrebu i 2 igle 22 G1 1/2
LECTRUM prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem 11.25 mg/1 bočica | 1 bočica, 1 ampula, špric za jednokratnu upotrebu i 2 igle 22 G1 1/2