Supstanca: Faktor koagulacije VIII

FAKTOR KOAGULACIJE VIII 22

HAEMOCTIN SDH (▼) prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 250 i.j./1 viala | 1 bočica sa praškom (250 i.j.) i 1 bočica sa rastvaračem (voda za injekciju), u kutiji sa priborom za aplikaciju ( 1 šprica za jednokratnu upotrebu (5 ml), 1 prenosni sistem sa ugrađenim filterom, 1 kanila sa krilcima)
HAEMOCTIN SDH (▼) prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 500 i.j./1 viala | 1 bočica sa praškom (500 i.j.) i 1 bočica sa 10 ml rastvarača (voda za injekciju), u kutiji sa priborom za aplikaciju( 1 šprica za jednokratnu upotrebu (10 ml), 1 prenosni sistem sa ugrađenim filterom, 1 kanila sa krilcima)
HAEMOCTIN SDH (▼) prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 1000 i.j./1 viala | 1 bočica sa praškom (1000 i.j.) i 1 bočica sa rastvaračem od 10 ml (voda za injekciju), u kutiji sa priborom za aplikaciju ( 1 šprica za jednokratnu upotrebu ( 10 ml), 1 prenosni sistem sa ugrađenim filterom, 1 kanila sa krilcima)
KOGENATE Bayer 250 IU prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 250 i.j./1 viala | 1 bočica praška i 1 predhodno napunjena šprica sa 2,5 ml rastvarača (voda za injekciju)
KOGENATE Bayer 500 IU prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 500 i.j./1 viala | 1 bočica sa Bio-Set uređajem sa praškom, 1 šprica napunjena sa 2,5 ml vode za injekciju i odvojenim potisnim klipom, 1 set za venepunkciju, 2 alkoholna tufera za jednokratnu primjenu, 2 suha tufera i 2 flastera, u kutiji
BERIATE prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju 500 i.j./1 viala | 1 staklena bočica sa praškom, 1 staklena bočica po 5 ml rastvarača (voda za injekciju), filter transfer set 20/20, u kutiji
OCTANATE prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 500 i.j./10 mL | 1 bočica sa praškom, 1 bočica sa 10 ml rastvarača (voda za injekcije) i paket s priborom (jednokratna šprica, set za transfer Mix2Vial, igla za injekciju i dva tupfera natopljena alkoholom), u kutiji
OCTANATE prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 1000 i.j./10 mL | 1 bočica sa praškom, 1 bočica sa 10 ml rastvarača (voda za injekcije) i paket s priborom (jednokratna šprica, set za transfer Mix2Vial, igla za injekciju i dva tupfera natopljena alkoholom), u kutiji
EMOCLOT prašak i rastvarač za rastvor za infuziju 500 i.j./1 viala | 1 staklena bočica sa praškom, 1 staklena bočica sa 10 ml rastvarača (voda za injekciju) i set za pripremu i primjenu, u kutiji (medicinsko sredstvo za rekonstituciju, šprica za injekciju i leptir igla sa PVC cjevčicom)
EMOCLOT prašak i rastvarač za rastvor za infuziju 1000 i.j./1 viala | 1 staklena bočica sa praškom, 1 staklena bočica sa 10 ml rastvarača (voda za injekciju) i set za pripremu i primjenu, u kutiji
FANHDI 1000 IU (▼) prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 1000 i.j./10 mL | 1 bočica praška (liofilizat) +1 unaprijed napunjena šprica sa 10 ml rastvarača (voda za injekcije) + pribor (adapter za bočicu, filter, 2 tufera natopljena alkoholom i leptir igle) u kutiji
FANHDI 250 IU (▼) prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 250 i.j./10 mL | 1 bočica praška (liofilizat) +1 unaprijed napunjena šprica sa 10 ml rastvarača (voda za injekciju) + pribor (adapter za bočicu, filter, 2 tufera natopljena alkoholom i leptir igla), u kutiji
FANHDI 500 IU (▼) prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 500 i.j./10 mL | 1 bočica praška (liofilizat) +1 unaprijed napunjena šprica sa 10 ml rastvarača (voda za injekciju) + pribor (adapter za bočicu, filter, 2 tufera natopljena alkoholom i leptir igle) u kutiji
RECOMBINATE 1000 I.U. (▼) prašak i otopina za otopinu za injekciju 1000 i.j./1 boca | 1 bočica sa praškom za rastvor za injekciju, rastvarač i set za rastvaranje i injiciranje, u kutiji
RECOMBINATE 250 I.U (▼) prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 250 i.j./1 boca | 1 bočica sa praškom za rastvor za injekciju, rastvarač i set za rastvaranje i injiciranje, u kutiji
RECOMBINATE 500 I.U. (▼) prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 500 i.j./1 viala | 1 bočica sa praškom za rastvor za injekciju, rastvarač i set za rastvaranje i injiciranje, u kutiji
OCTANATE LV prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 100 i.j./1 mL | Dvije kartonske kutije spojene prozirnom trakom u jedno pakovanje: kutija - 1 bočica sa praškom (500 i.j.); kutija - 1 bočica sa 5 ml rastvarača (voda za injekciju), 1 šprica za jednokratnu upotrebu,1 set za prenos Mix2Vial, 1 set za injekciju i 2 tupfera natopljena alkoholom
OCTANATE LV prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 200 i.j./1 mL | Dvije kartonske kutije spojene prozirnom trakom u jedno pakovanje: kutija - 1 bočica sa praškom (1000 i.j.); kutija - 1 bočica sa 5 ml rastvarača (voda za injekciju), 1 šprica za jednokratnu upotrebu,1 set za prenos Mix2Vial, 1 set za injekciju i 2 tupfera natopljena alkoholom
IMMUNATE 500 IU FVIII/375 IU VWF prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 375 i.j./1 viala+ 500 i.j./1 viala | 1 bočica sa praškom, 1 bočica sa rastvaračem (5 mL) i set za otapanje i injiciranje lijeka, u kutiji
IMMUNATE 1000 IU FVIII/750 IU VWF prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 750 i.j./1 viala+ 1000 i.j./1 viala | 1 bočica sa praškom, 1 bočica rastvarača (10 mL) i set za otapanje i injiciranje lijeka, u kutiji
WILATE (▼) prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 1000 i.j./1 viala+ 1000 i.j./1 viala | 1 staklena bočica sa praškom, 1 staklena bočica sa rastvaračem, 1 šprica za jednokratnu upotrebu, 1 set za transfer (Mix2Vial), 1 set za infuziju, 2 alkoholna tupfera, u kutiji
WILATE (▼) prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 500 i.j./1 viala+ 500 i.j./1 viala | 1 staklena bočica sa praškom, 1 staklena bočica sa rastvaračem, 1 šprica za jednokratnu upotrebu, 1 set za transfer (Mix2Vial), 1 set za infuziju, 2 alkoholna tupfera, u kutiji