Supstanca: Lerkanidipin

LERKANIDIPIN 26

PINOX filmom obložena tableta 10 mg/1 tableta | 28 filmom obloženih tableta (1 blister), u kutiji
LERCANIL 10 film tableta 10 mg/1 tableta | 28 film tableta (2 PVC/Al blistera po 14 film tableta), u kutiji
CORNELIN film tableta 10 mg/1 tableta | 28 film tableta (2 PVC/PVdC/Al blistera po 14 tableta)
CORNELIN film tableta 20 mg/1 tableta | 28 film tableta (2 PVC/PVdC/Al blistera po 14 tableta) u kutiji
LERCANIL 20 film tableta 20 mg/1 tableta | 28 film tableta (1 PVC/ Al - blister) u kutiji
LERKANIDIPIN Actavis film tableta 20 mg/1 tableta | 30 film tableta (3 blistera po 10 tableta), u kutiji
LERKANIDIPIN Actavis film tableta 10 mg/1 tableta | 30 film tableta (3 blistera po 10 tableta), u kutiji
LERCANIDIPIN LEK 10 mg filmom obložena tableta 10 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta (3 Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji
LERCANIDIPIN LEK 20 mg filmom obložena tableta 20 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta (3 Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji
LERCOR film tableta 10 mg/1 tableta | 30 film tablet (3 PVC/PVDC-Al blistera po 10 tablet) u kutiji
LERCOR film tableta 20 mg/1 tableta | 30 film tableta (3 PVC/PVDC-Al blistera po 10 tablet) u kutiji
LERCANIDIPIN LEK 10 mg filmom obložena tableta 10 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta (3 Al/PVDC blistera po 10 tableta), u kutiji
LERCANIDIPIN LEK 20 mg filmom obložena tableta 20 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta (3 Al/PVDC blistera po 10 tableta), u kutiji
CORNELIN film tableta 10 mg/1 tableta | 60 film tableta (6 PVC/PVdC//Al blistera sa po 10 film tableta), u kutiji
CORNELIN film tableta 20 mg/1 tableta | 60 film tableta (6 PVC/PVdC//Al blistera sa po 10 film tableta), u kutiji
LERCANIL ACE film tableta 10 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta | 28 film tableta (1 PVC/Al - blister) u kutiji
LERCANIL ACE film tableta 20 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta | 28 film tableta (1 PVC/ Al - blister) u kutiji
ELERNAP filmom obložena tableta 10 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVCAl blistera po 10 tableta), u kutiji
ELERNAP filmom obložena tableta 20 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVCAl blistera po 10 tableta), u kutiji
LERCOREN film tableta 20 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta | 30 film tableta (3 blistera po 10 film tableta) u kutiji
LERCANIL 10 film tableta 10 mg/1 tableta | 60 film tableta (4 PVC/Al blistera po 15 film tableta), u kutiji
LERCANIL 10 film tableta 10 mg/1 tableta | 90 film tableta (9 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
LENOCOR film tableta 10 mg/1 tableta | 3 PVC/PVDC//Al blistera sa po 10 film tableta, u kutiji
LENOCOR film tableta 20 mg/1 tableta | 3 PVC/PVDC//Al blistera sa po 10 film tableta, u kutiji
CORNEPRIL film tableta 10 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta | 30 film tableta (3 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
CORNEPRIL film tableta 20 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta | 30 film tableta (3 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji