Supstanca: Humani

HUMANI 28

OCTAPLEX 500 IU (▼) prašak i rastvarač za rastvor za infuziju < 25 i.j./1 mL+ 9 i.j./1 mL - 24 i.j./1 mL+ 18 i.j./1 mL - 30 i.j./1 mL+ 13 i.j./1 mL - 31 i.j./1 mL+ 12 i.j./1 mL - 32 i.j./1 mL+ 14 i.j./1 mL - 38 i.j./1 mL | 1 staklena bočica sa praškom, 1 staklena bočica sa rastvaračem, 1 set za prijenos Mix2Vial
HAEMOCTIN SDH (▼) prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 250 i.j./1 viala | 1 bočica sa praškom (250 i.j.) i 1 bočica sa rastvaračem (voda za injekciju), u kutiji sa priborom za aplikaciju ( 1 šprica za jednokratnu upotrebu (5 ml), 1 prenosni sistem sa ugrađenim filterom, 1 kanila sa krilcima)
HAEMOCTIN SDH (▼) prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 500 i.j./1 viala | 1 bočica sa praškom (500 i.j.) i 1 bočica sa 10 ml rastvarača (voda za injekciju), u kutiji sa priborom za aplikaciju( 1 šprica za jednokratnu upotrebu (10 ml), 1 prenosni sistem sa ugrađenim filterom, 1 kanila sa krilcima)
HAEMOCTIN SDH (▼) prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 1000 i.j./1 viala | 1 bočica sa praškom (1000 i.j.) i 1 bočica sa rastvaračem od 10 ml (voda za injekciju), u kutiji sa priborom za aplikaciju ( 1 šprica za jednokratnu upotrebu ( 10 ml), 1 prenosni sistem sa ugrađenim filterom, 1 kanila sa krilcima)
BERIATE prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju 500 i.j./1 viala | 1 staklena bočica sa praškom, 1 staklena bočica po 5 ml rastvarača (voda za injekciju), filter transfer set 20/20, u kutiji
OCTANATE prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 500 i.j./10 mL | 1 bočica sa praškom, 1 bočica sa 10 ml rastvarača (voda za injekcije) i paket s priborom (jednokratna šprica, set za transfer Mix2Vial, igla za injekciju i dva tupfera natopljena alkoholom), u kutiji
OCTANATE prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 1000 i.j./10 mL | 1 bočica sa praškom, 1 bočica sa 10 ml rastvarača (voda za injekcije) i paket s priborom (jednokratna šprica, set za transfer Mix2Vial, igla za injekciju i dva tupfera natopljena alkoholom), u kutiji
EMOCLOT prašak i rastvarač za rastvor za infuziju 500 i.j./1 viala | 1 staklena bočica sa praškom, 1 staklena bočica sa 10 ml rastvarača (voda za injekciju) i set za pripremu i primjenu, u kutiji (medicinsko sredstvo za rekonstituciju, šprica za injekciju i leptir igla sa PVC cjevčicom)
EMOCLOT prašak i rastvarač za rastvor za infuziju 1000 i.j./1 viala | 1 staklena bočica sa praškom, 1 staklena bočica sa 10 ml rastvarača (voda za injekciju) i set za pripremu i primjenu, u kutiji
FANHDI 1000 IU (▼) prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 1000 i.j./10 mL | 1 bočica praška (liofilizat) +1 unaprijed napunjena šprica sa 10 ml rastvarača (voda za injekcije) + pribor (adapter za bočicu, filter, 2 tufera natopljena alkoholom i leptir igle) u kutiji
FANHDI 250 IU (▼) prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 250 i.j./10 mL | 1 bočica praška (liofilizat) +1 unaprijed napunjena šprica sa 10 ml rastvarača (voda za injekciju) + pribor (adapter za bočicu, filter, 2 tufera natopljena alkoholom i leptir igla), u kutiji
FANHDI 500 IU (▼) prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 500 i.j./10 mL | 1 bočica praška (liofilizat) +1 unaprijed napunjena šprica sa 10 ml rastvarača (voda za injekciju) + pribor (adapter za bočicu, filter, 2 tufera natopljena alkoholom i leptir igle) u kutiji
OCTANATE LV prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 100 i.j./1 mL | Dvije kartonske kutije spojene prozirnom trakom u jedno pakovanje: kutija - 1 bočica sa praškom (500 i.j.); kutija - 1 bočica sa 5 ml rastvarača (voda za injekciju), 1 šprica za jednokratnu upotrebu,1 set za prenos Mix2Vial, 1 set za injekciju i 2 tupfera natopljena alkoholom
OCTANATE LV prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 200 i.j./1 mL | Dvije kartonske kutije spojene prozirnom trakom u jedno pakovanje: kutija - 1 bočica sa praškom (1000 i.j.); kutija - 1 bočica sa 5 ml rastvarača (voda za injekciju), 1 šprica za jednokratnu upotrebu,1 set za prenos Mix2Vial, 1 set za injekciju i 2 tupfera natopljena alkoholom
IMMUNATE 500 IU FVIII/375 IU VWF prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 375 i.j./1 viala+ 500 i.j./1 viala | 1 bočica sa praškom, 1 bočica sa rastvaračem (5 mL) i set za otapanje i injiciranje lijeka, u kutiji
IMMUNATE 1000 IU FVIII/750 IU VWF prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 750 i.j./1 viala+ 1000 i.j./1 viala | 1 bočica sa praškom, 1 bočica rastvarača (10 mL) i set za otapanje i injiciranje lijeka, u kutiji
WILATE (▼) prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 1000 i.j./1 viala+ 1000 i.j./1 viala | 1 staklena bočica sa praškom, 1 staklena bočica sa rastvaračem, 1 šprica za jednokratnu upotrebu, 1 set za transfer (Mix2Vial), 1 set za infuziju, 2 alkoholna tupfera, u kutiji
WILATE (▼) prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 500 i.j./1 viala+ 500 i.j./1 viala | 1 staklena bočica sa praškom, 1 staklena bočica sa rastvaračem, 1 šprica za jednokratnu upotrebu, 1 set za transfer (Mix2Vial), 1 set za infuziju, 2 alkoholna tupfera, u kutiji
IMMUNORHO prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 300 µg/1 viala | 1 staklena bočica sa praškom za injekcije i 1 ampula sa 2 ml rastvarača
RHESONATIV (▼) rastvor za injekciju 625 i.j./1 mL | 1 staklena ampula sa 2 ml rastvora za injekciju, u kutiji
RHESONATIV (▼) rastvor za injekciju 625 i.j./1 mL | 1 staklena ampula sa 1 ml rastvora za injekciju, u kutiji
HEPATECT CP (▼) otopina za infuziju 50 i.j./1 mL | 2 ml otopine za infuziju u staklenoj bočici, u kutiji
HEPATECT CP (▼) otopina za infuziju 50 i.j./1 mL | 10 ml otopine za infuziju u staklenoj bočici, u kutiji
HEPATECT CP (▼) otopina za infuziju 50 i.j./1 mL | 40 ml otopine za infuziju u staklenoj bočici, u kutiji
IMMUNOHbs rastvor za injekciju 180 i.j./1 mL | 1 ml rastvora za injekciju u bočici, u kutiji
IMMUNOHbs rastvor za injekciju 540 i.j./3 mL | 3 ml rastvora za injekciju u bočici, u kutiji
VENBIG (▼) prašak i rastvarač za rastvor za infuziju 50 i.j./1 mL | kutija sa 1 bočicom sa praškom, kutija sa 1 bočicom sa 10 ml rastvarača (voda za injekciju, natrijum hlorid) i kutija sa setom za infuziju (1 šprica od 10 ml s iglom i 1 igla za primjenu); u zbirnoj kutiji
VENBIG (▼) prašak i rastvarač za rastvor za infuziju 50 i.j./1 mL | 1 bočica sa praškom ,1 bočica sa 45 ml rastvarača i set za rekonstituciju i primjenu (dvostruka igla, sterilni set za infuziju sastavljen od plastičnog crijeva sa providnom komorom za kapanje, zračnog filtera, regulatora protoka, igle za perforaciju i igle za infuziju), u kutiji