Supstanca: Tramadol

TRAMADOL 43

TRAMADOL HF kapsula, tvrda 50 mg/1 kapsula | 20 kapsula, tvrdih (2 PVC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji
TRAMADOL KRKA otopina za injekciju 50 mg/1 mL | 5 ampula po 1 ml otopine za injekciju
TRAMADOL KRKA otopina za injekciju 100 mg/2 mL | 5 ampula po 2 ml otopine za injekciju
TRAMADOL KRKA kapsula, tvrda 50 mg/1 kapsula | 20 kapsula (2 PVC/Al blistera sa 10 kapsula) u kutiji
TRAMADOL KRKA oralne kapi, otopina 100 mg/1 mL | 10 ml oralnih kapi, otopine
TRAMADOL ALKALOID kapsula, tvrda 50 mg/1 kapsula | 20 kapsula, tvrdih (2 Al/PVC/PVdC blistera po 10 kapsula, tvrdih), u kutiji
TRAMADOL ALKALOID rastvor za injekciju 50 mg/1 mL | 50 staklenih ampula po 1 ml (10 PVC blistera po 5 ampula), u kutiji
TRAMADOL ALKALOID rastvor za injekciju 50 mg/1 mL | 5 staklenih ampula po 1 ml (1 PVC blister), u kutiji
TRAMADOL Farmal retard 100 mg tablete tableta sa produženim oslobađanjem 100 mg/1 tableta | 30 tableta sa produljenim oslobađanjem (3 blistera po 10 tableta)
TRAMADOL Farmal retard 150 mg tablete tableta s produženim oslobađanjem 150 mg/1 tableta | 30 tableta sa produljenim oslobađanjem (3 blistera po 10 tableta)
TRAMADOL Farmal retard 200 mg tablete tableta sa produženim oslobađanjem 200 mg/1 tableta | 30 tableta sa produljenim oslobađanjem (3 blistera po 10 tableta)
TRAMADOL Jaka kapsula, tvrda 50 mg/1 kapsula | 20 kapsula, tvrdih (2 PVC/Al blistera po 10 kapsula)
TRAMADOL LEK tableta s modificiranim oslobađanjem 100 mg/1 tableta | 20 tableta sa modifciranim oslobađanjem (2 PP/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji
TRAMADOL LEK tableta s modificiranim oslobađanjem 100 mg/1 tableta | 10 tableta sa modificiranim oslobađanjem (1 PP/Al- blister), u kutiji
TRAMADOL HF rastvor za injekciju 100 mg/2 mL | 5 ampula od bezbojnog, neutralnog borsilikatnog stakla tip I sa po 2 mL rastvora za injekciju u kartonskoj podlošci u kartonskoj kutiji
TRAMADOL HF oralne kapi, rastvor 100 mg/1 mL | 10 mL rastvora u bočici sa kapaljkom od polietilena, u kutiji
TRODON tableta s produženim oslobađanjem 100 mg/1 tableta | 10 tableta sa produženim oslobađanjem (1 PVC/PVDC/Al - blister) u kutiji
TRODON tableta s produženim oslobađanjem 200 mg/1 tableta | 10 tableta sa produženim oslobađanjem (1 blister) u kutiji
BOLDOL kapsula, tvrda 50 mg/1 kapsula | 20 kapsula (2 blistera po 10 kapsula), u kutiji
ZOTRAMID filmom obložena tableta 37.5 mg/1 tableta+ 325 mg/1 tableta | 20 filmom obloženih tableta (2 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
DORETA filmom obložena tableta 75 mg/1 tableta+ 650 mg/1 tableta | 20 filmom obloženih tableta (2 bijela PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
DORETA filmom obložena tableta 75 mg/1 tableta+ 650 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta (3 bijela PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
DORETA filmom obložena tableta 75 mg/1 tableta+ 650 mg/1 tableta | 60 filmom obloženih tableta (6 bijelih PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
DORETA filmom obložena tableta 37.5 mg/1 tableta+ 325 mg/1 tableta | 10 filmom obloženih tableta (1 neprozirni PVC/PVDC/Al blister sa 10 tableta), u kutiji
DORETA filmom obložena tableta 37.5 mg/1 tableta+ 325 mg/1 tableta | 20 filmom obloženih tableta (2 neprozirna PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
DORETA filmom obložena tableta 37.5 mg/1 tableta+ 325 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta (3 neprozirna PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
ZARACET filmom obložena tableta 37.5 mg/1 tableta+ 325 mg/1 tableta | 10 filmom obloženih tableta (1 PVC/Al blister), u kutiji
ZARACET filmom obložena tableta 37.5 mg/1 tableta+ 325 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta (3 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
ZALDIAR 37,5 mg/325 mg film tableta 37.5 mg/1 tableta+ 325 mg/1 tableta | 10 film tableta (1 papir/ PET/ AI/ PVC - blister), u kutiji
ZALDIAR 37,5 mg/325 mg film tableta 37.5 mg/1 tableta+ 325 mg/1 tableta | 20 film tableta (2 papir/ PET/ AI/ PVC - blistera po 10 tableta), u kutiji
ZALDIAR 37,5 mg/325 mg film tableta 37.5 mg/1 tableta+ 325 mg/1 tableta | 30 film tableta (3 papir/ PET/ AI/ PVC - blistera po 10 tableta), u kutiji
ZALDIAR 37,5 mg/325 mg film tableta 37.5 mg/1 tableta+ 325 mg/1 tableta | 50 film tableta (5 papir/ PET/ AI/ PVC - blistera po 10 tableta), u kutiji
TRAMADOX filmom obložena tableta 37.5 mg/1 tableta+ 325 mg/1 tableta | 30 tableta (3 Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji
DOTRAX filmom obložena tableta 37,5 mg/1 tableta+ 325 mg/1 tableta | 20 filmom obloženih tableta (2 Al/PVC blistera sa po 10 tableta), u kutiji
DOTRAX filmom obložena tableta 37,5 mg/1 tableta+ 325 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta (3 Al/PVC blistera sa po 10 tableta), u kutiji
DELPARAN tableta 37,5 mg/1 tableta+ 325 mg/1 tableta | 20 tableta (5 Al/PE strip blistera sa po 4 tablete), u kutiji
DELPARAN tableta 37,5 mg/1 tableta+ 325 mg/1 tableta | 20 tableta (2 Al/PVC-PVDC blistera sa po 10 tableta), u kutiji
DELPARAN tableta 37,5 mg/1 tableta+ 325 mg/1 tableta | 30 tableta (3 Al/PVC-PVDC blistera sa po 10 tableta), u kutiji
DELPARAN tableta 37,5 mg/1 tableta+ 325 mg/1 tableta | 50 tableta (5 Al/PVC-PVDC blistera sa po 10 tableta), u kutiji
DELPARAN tableta 75 mg/1 tableta+ 650 mg/1 tableta | 20 tableta (5 Al/PE strip blistera sa po 4 tablete), u kutiji
DELPARAN tableta 75 mg/1 tableta+ 650 mg/1 tableta | 20 tableta (2 Al/PVC-PVDC blistera sa po 10 tableta), u kutiji
DELPARAN tableta 75 mg/1 tableta+ 650 mg/1 tableta | 30 tableta (3 Al/PVC-PVDC blistera sa po 10 tableta), u kutiji
ZARACET filmom obložena tableta 75 mg/1 tableta+ 650 mg/1 tableta | 30 tableta (3 PVC/PVdC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji