Supstanca: Ibandronska kiselina

IBANDRONSKA KISELINA 17

IBANDRONAT PHARMAS filmom obložena tableta 150 mg/1 tableta | 1 filmom obložena tableta (1 PA/AL/PVC//AL blister sa jednom tabletom ) u kutiji
ALVODRONIC film tableta 150 mg/1 tableta | 1 film tableta (1 blister) u kutiji
BONNEDRA filmom obložena tableta 150 mg/1 tableta | 1 filmom obložena tableta (1 blister sa 1 tabletom), u kutiji
BONVIVA film tableta 150 mg/1 tableta | 1 film tableta u blisteru, u kutiji
BONDRONAT film tableta 50 mg/1 tableta | 28 film tableta (4 OPA/Al/PVC//Al - blistera po 7 tableta), u kutiji
BONDRONAT koncentrat za rastvor za infuziju 6 mg/6 mL | 1 bočica (staklo tipa I sa zatvaračem od bromo-butilne gume) sa 6 mL koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji
BONVIVA rastvor za injekciju 3 mg/3 mL | 1 napunjena staklena šprica sa 3 ml rastvora za injekciju, u kutiji
ALVODRONIC koncentrat za rastvor za infuziju 6 mg/6 mL | 1 staklena bočica sa 6 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji
ALVODRONIC koncentrat za rastvor za infuziju 2 mg/2 mL | 1 ampula sa 2 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kutiji
IBANDRONAT Lek filmom obložena tableta 150 mg/1 tableta | 1 filmom obložena tableta (1 PA/ALL/PVC/Al blister sa 1 tabletom), u kutiji
IBANDRONAT Lek filmom obložena tableta 150 mg/1 tableta | 3 filmom obložene tablete (1 PA/ALL/PVC/Al blister sa 3 tablete), u kutiji
ALVODRONIC rastvor za injekciju 3 mg/3 mL | 3 ml rastvora za injekciju u 1 napunjenom injekcionom špricu i 1 igla, u kutiji
IBANDRONAT LEK rastvor za injekciju 3 mg/3 mL | Jedna napunjena injekcija sa 3 ml rastvora, u kartonskoj kutiji
IBANDRONAT LEK koncentrat za rastvor za infuziju 6 mg/6 mL | 1 bočica sa 6 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kartonskoj kutiji
IASIBON film tableta 50 mg/1 tableta | 28 film tableta (4 blistera po 7 film tableta), u kutiji
IDIKA film tableta 150 mg/1 tableta | 1 film tableta (1 PVC/PVdC/Al blister), u kutiji
IDIKA film tableta 150 mg/1 tableta | 1 film tableta (1 OPA/Al/PVC/Al blister), u kutiji