Lista lijekova

Lista lijekova

ACIPAN STOP gastrorezistentna tableta 20 mg/1 tableta | 14 gastrorezistentnih tableta (1 AI/OPA/AI/PVC blister) u kutiji
ZOLTEX prašak za rastvor za injekciju 40 mg/1 viala | 1 staklena bočica sa gumenim čepom i Al - kapicom, u kutiji
ZOPRAX gastrorezistentna tableta 20 mg/1 tableta | 28 želučanootpornih tableta (4 OP/AI/PVC/AI blistera po7 tableta) u kutiji
ZOPRAX gastrorezistentna tableta 20 mg/1 tableta | 56 želučanootpornih tableta (8 OPA/AI/PVC/AI blistera po 7 tableta) u kutiji
ZOPRAX gastrorezistentna tableta 40 mg/1 tableta | 28 želučanootpornih tableta (4 OPA/AI/PCV/AI blistera po 7 tableta) u kutiji
ZOPRAX gastrorezistentna tableta 40 mg/1 tableta | 56 želučanootpornih tableta (8 OPA/AI/PCV/AI blistera po 7 tableta) u kutiji
ZIPANTOLA gastrorezistentna tableta 20 mg/1 tableta | 28 gastrorezistentnih tableta (4 OPA/Al/PVC//Al - blistera po 7 tableta), u kutiji
ZIPANTOLA gastrorezistentna tableta 40 mg/1 tableta | 28 gastrorezistentnih tableta (4 OPA/Al/PVC//Al - blistera po 7 tableta), u kutiji
ZIPANTOLA gastrorezistentna tableta 40 mg/1 tableta | 14 gastrorezistentnih tableta (2 OPA/Al/PVC//Al - blistera sa 7 tableta), u kutiji
CONTROLOC gastrorezistentna tableta 40 mg/1 tableta | 14 gastrorezistentnih tableta (1 Al/Al - blister sa 14 tableta) u kutiji
CONTROLOC gastrorezistentna tableta 20 mg/1 tableta | 28 gastrorezistentnih tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji
CONTROLOC CONTROL gastrorezistentna tableta 20 mg/1 tableta | AI/AI - blister sa 7 gastrorezistentnih tableta, u kutiji
CONTROLOC CONTROL gastrorezistentna tableta 20 mg/1 tableta | 14 gastrorezistentnih tableta (2 AI/AI - blistera sa po 7 tableta) u kutiji
PULCET gastrorezistentna tableta 40 mg/1 tableta | 14 gastrorezistentnih tableta (1 Al/Al blister), u kutiji
PULCET gastrorezistentna tableta 40 mg/1 tableta | 28 gastrorezistentnih tableta (2 Al/Al blistera po 14 tableta), u kutiji
PULCET gastrorezistentna tableta 20 mg/1 tableta | 14 gastrorezistentnih tableta (1 blister), u kutiji
PULCET gastrorezistentna tableta 20 mg/1 tableta | 28 gastrorezistentnih tableta (2 Al-Al blistera po 14 tableta)
PULCET gastrorezistentna tableta 20 mg/1 tableta | 7 gastrorezistentnih tableta (1 Al/Al blister), u kutiji
NOLPAZA CONTROL gastrorezistentna tableta 20 mg/1 tableta | 7 gastrorezistentnih tableta u blisteru u kutiji
NOLPAZA gastrorezistentna tableta 40 mg/1 tableta | 28 gastrorezistentnih tableta (2 blistera po 14 tableta)
NOLPAZA gastrorezistentna tableta 40 mg/1 tableta | 14 gastrorezistentnih tableta (1 blister sa 14 tableta)
NOLPAZA gastrorezistentna tableta 20 mg/1 tableta | 28 gastrorezistentnih tableta (2 blistera po 14 tableta)
NOLPAZA gastrorezistentna tableta 20 mg/1 tableta | 14 gastrorezistentnih tableta (1 blister)
CONTROLOC prašak za rastvor za injekciju 40 mg/1 viala | 1 staklena bočica sa praškom za rastvor za injekcije, u kutiji
NOLPAZA prašak za otopinu za injekciju 40 mg/1 boca | 1 bezbojna staklena bočica sa hlorbutil čepom i Al - zatvaračem, u kutiji
IPRAALOX gastrorezistentna tableta 20 mg/1 tableta | 7 gastrorezistentnih tableta (1 blister) u kutiji
PANDEV gastrorezistentna tableta 40 mg/1 tableta | 28 gastrorezistentnih tableta (4 PA/ALU/PVC aluminijska blistera po 7 tableta), u kutiji
PANDEV gastrorezistentna tableta 40 mg/1 tableta | 14 gastrorezistentnih tableta (2 PA/ALU/PVC aluminijska blistera po 7 tableta), u kutiji
GASTROLOC gastrorezistentna tableta 40 mg/1 tableta | 14 gastrorezistentnih tableta (2 PVC/AI blistea po 7 tableta) u kutiji
GASTROLOC gastrorezistentna tableta 20 mg/1 tableta | 28 gastrorezistentnih tableta (4 AI/AI blistera po 7 tableta) u kutiji