Lista lijekova

Lista lijekova

ULTOP gastrorezistentna kapsula, tvrda 10 mg/1 kapsula | 28 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih u HDPE plastičnom spremniku u kutiji
HELICOL kapsula, tvrda 20 mg/1 kapsula | 14 kapsula u bočici, u kutiji
OMEPRAZID gastrorezistentna kapsula, tvrda 20 mg/1 kapsula | 14 kapsula,tvrdih (1 staklena bočica), u kutiji
OMEPRAZOL REPLEK FARM gastrorezistentna kapsula, tvrda 20 mg/1 kapsula | 1 bočica (plastični PP kontejner) sa 14 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih, u kutiji
OMEX želučanootporna kapsula, tvrda 20 mg/1 kapsula | 14 želučanootpornih kapsula, tvrdih, (2 blistera po 7 kapsula), u kutiji
OMEX želučanootporna kapsula, tvrda 20 mg/1 kapsula | 28 želučanootpornih kapsula, tvrdih, (4 blistera po 7 kapsula), u kutiji
OMEZOL gastrorezistentna kapsula, tvrda 20 mg/1 kapsula | 14 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih (1 staklena bočica), u kutiji
TARGET PLUS gastrorezistentna kapsula, tvrda 20 mg/1 kapsula | 14 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih u staklenoj bočici, u kutiji
LOSEPRAZOL gastrorezistentna kapsula, tvrda 20 mg/1 kapsula | 14 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih (2 Al blistera sa 7 kapsula), u kutiji
LOSEPRAZOL gastrorezistentna kapsula, tvrda 20 mg/1 kapsula | 28 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih (4 Al blistera sa 7 kapsula), u kutiji
LOSEPRAZOL gastrorezistentna kapsula, tvrda 40 mg/1 kapsula | 14 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih (2 Al blistera po 7 kapsula), u kutiji
DEMEPRAZOL gastrorezistentna kapsula, tvrda 20 mg/1 kapsula | 14 gastrorezistentnih kapsula tvrdih u HDPE bočici, u kutiji
ULCOREKS gastrorezistentna tableta 40 mg/1 tableta | 14 gastrorezistentnih tableta
ULCOREKS gastrorezistentna tableta 40 mg/1 tableta | 28 gastrorezistentnih tableta
ZONTOP gastrorezistentna tableta 20 mg/1 tableta | 30 gastrorezistentnih tableta (3 Al/Al blistera po 10 tableta) u kutiji
ZONTOP gastrorezistentna tableta 40 mg/1 tableta | 14 gastrorezistentnih tableta (2 Al/Al blistera po 7 tableta) u kutiji
ACIPAN gastrorezistentna tableta 20 mg/1 tableta | 14 gastrorezistentnih tableta (1 OPA/Al/PVC/Al blister sa 14 tableta) u kutiji
ACIPAN gastrorezistentna tableta 20 mg/1 tableta | 28 gastrorezistentnih tableta (2 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 14 tableta) u kutiji
ACIPAN gastrorezistentna tableta 40 mg/1 tableta | 14 gastrorezistentnih tableta (1 OPA/Al/PVC/Al blister sa 14 tableta) u kutiji
ACIPAN gastrorezistentna tableta 40 mg/1 tableta | 28 gastrorezistentnih tableta (2 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 14 tableta ) u kutiji
ACIPAN gastrorezistentna tableta 20 mg/1 tableta | 15 gastrorezistentnih tableta (1 AI/OPA/AI/PVC blister) u kutiji
FENIX gastrorezistentna tableta 40 mg/1 tableta | 14 želučanootpornih tableta (1 bočica)
ACIPAN gastrorezistentna tableta 20 mg/1 tableta | 30 gastrorezistentnih tableta (2 AI/OPA/AI/PVC blistera po 15 tableta) u kutiji
FENIX gastrorezistentna tableta 20 mg/1 tableta | 28 želučanootpornih tableta (1 bočica)
ACIPAN gastrorezistentna tableta 40 mg/1 tableta | 15 gastrorezistentnih tableta (1 AI/OPA/AI/PVC blister) u kutiji
ZOLPAN gastrorezistentna tableta 20 mg/1 tableta | 14 gastrorezistentnih tableta (1 HDPE bočica) u kutiji
ACIPAN gastrorezistentna tableta 40 mg/1 tableta | 30 gastrorezistentnih tableta (2 AI/OPA/AI/PVC blistera po 15 tableta) u kutiji
ZOLPAN gastrorezistentna tableta 20 mg/1 tableta | 28 gastrorezistentnih tableta (1 HDPE bočica) u kutiji
ZOLPAN gastrorezistentna tableta 40 mg/1 tableta | 14 gastrorezistentnih tableta (1 HDPE bočica) u kutiji
ACIPAN STOP gastrorezistentna tableta 20 mg/1 tableta | 7 gastrorezistentnih tableta (1AI/OPA/AI/PVC blister) u kutiji