Lista lijekova

Lista lijekova

PANTOPRAZOL Hemofarm gastrorezistentna tableta 20 mg/1 tableta | 14 gastrorezistentnih tableta (1 Al/Al blister sa po 14 tableta), u kutiji
PANTOPRAZOL Hemofarm gastrorezistentna tableta 40 mg/1 tableta | 14 gastrorezistentnih tableta (1 Al/Al blister sa po 14 tableta), u kutiji
PANTOPRAZOL Hemofarm gastrorezistentna tableta 20 mg/1 tableta | 28 gastrorezistentnih tableta (2 Al/Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji
PANTOPRAZOL Hemofarm gastrorezistentna tableta 40 mg/1 tableta | 28 gastrorezistentnih tableta (2 Al/Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji
PANTOPRAZOL PharmaS želučanootporna tableta 20 mg/1 tableta | 28 želučanootpornih tableta (2 OPA/Al/PVC//Al blistera po 14 tableta), u kutiji
PANTOPRAZOL PharmaS želučanootporna tableta 40 mg/1 tableta | 14 želučanootpornih tableta (1 OPA/Al/PVC//Al blister sa 14 tableta), u kutiji
PANDEV gastrorezistentna tableta 20 mg/1 tableta | 14 gastrorezistentnih tableta (2 PA/ALU/PVC /Al blister po 7 gastrorezistentna tableta) u kutiji
PANDEV gastrorezistentna tableta 20 mg/1 tableta | 28 gastrorezistentnih tableta ( 4 PA/ALU/PVC/Al blistera sa 7 gastrorezistentnih tableta) u kutiji
PANTHRON gastrorezistentna tableta 40 mg/1 tableta | 30 gastrorezistentnih tableta (3 Alu//Alu blistera po 10 tableta), u kutiji
ZOLPAN Control gastrorezistentna tableta 20 mg/1 tableta | 7 gastrorezistentnih tableta ( 1 blister ) u kutiji
ACIPAN prašak za rastvor za injekciju 40 mg/1 viala | 1 bočica sa praškom za rastvor za injekciju u kutiji
PEPTICAID CONTROL gastrorezistentna tableta 20 mg/1 tableta | 7 gastrorezistentnih tableta (1 Al/Al blister) u kutiji
PANTOPRAZOL Azevedos prašak za rastvor za injekciju/infuziju 40 mg/1 bočica | 10 bočica sa praškom za rastvor za injekciju/infuziju, u kutiji
NOLPAZA CONTROL gastrorezistentna tableta 20 mg/1 tableta | 14 gastrorezistentnih tableta (2 blistera po 7 gastrorezistentnih tableta u kutiji)
ZOLTEX želučanootporna tableta 20 mg/1 tableta | 14 želučanootpornih tableta (1 PA/Al/PVC/Al blister), u kutiji
FENIX NEO želučanootporna tableta 20 mg/1 tableta | 1 staklena bočica sa 7 želučanootpornih tableta, u kutiji
FENIX NEO želučanootporna tableta 20 mg/1 tableta | 1 staklena bočica sa 14 želučanootpornih tableta, u kutiji
NOLPAZA gastrorezistentna tableta 20 mg/1 tableta | 30 gastrorezistentnih tableta (2 OPA/Al/PVC//Al blistera sa po 15 tableta), u kutiji
NOLPAZA gastrorezistentna tableta 40 mg/1 tableta | 30 gastrorezistentnih tableta (2 OPA/Al/PVC//Al blistera sa po 15 tableta), u kutiji
PANOCER gastrorezistentna tableta 40 mg/1 tableta | 14 gastrorezistentnih tableta (1 PA/Al/PVC-Al blistera po 14 tableta), u kutiji
SABAX gastrorezistentna kapsula, tvrda 30 mg/1 kapsula | 14 gastrorezistentnih kapsula (2 PVC/Al blister po 7 kapsula)
SABAX gastrorezistentna kapsula, tvrda 15 mg/1 kapsula | 28 gastrorezistentnih kapsula ( 4 PVC/Al blistera po 7 kapsula)
APRAZOL kapsula, tvrda 30 mg/1 kapsula | 14 kapsula, tvrdih, u staklenoj bočici boje ćilibara sa bijelim sigurnosnim poklopcem od HDPE materijala na vanjskoj i LDPE materijala na unutrašnjoj strani poklopca, u kutiji
LANSOPROL gastrorezistentna kapsula, tvrda 15 mg/1 kapsula | 28 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih (2 blistera po 14 kapsula) u kutiji
LANSOPROL gastrorezistentna kapsula, tvrda 30 mg/1 kapsula | 14 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih (1 blister) u kutiji
LANSOPROL gastrorezistentna kapsula, tvrda 30 mg/1 kapsula | 28 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih (2 blistera po 14 kapsula) u kutiji
LANZUL kapsula, tvrda 30 mg/1 kapsula | 14 kapsula, tvrdih (2 blistera po 7 kapsula), u kutiji
LANZUL kapsula, tvrda 15 mg/1 kapsula | 28 kapsula, tvrdih (4 blistera po 7 kapsula), u kutiji
DEGASTROL gastrorezistentna kapsula, tvrda 30 mg/1 kapsula | 14 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih (1 bočica) u kutiji
ZULBEX gastrorezistentna tableta 20 mg/1 tableta | 28 gastrorezistentnih tableta (2 OPA/Al/PVC blistera po 14 tableta) u kutiji