Lista lijekova

Lista lijekova

ESSO gastrorezistentna kapsula, tvrda 40 mg/1 kapsula | 28 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih (2 blistera po 14 kapsula) u kutiji
PEPTIX prašak za rastvor za injekciju ili infuziju 40 mg/1 viala | staklena bočica sa 40 mg praška za rastvor; 10 bočica u kutiji
SEVAL želučanootporna tableta 20 mg/1 tableta | 28 želučanootpornih tableta (4 blistera po 7 tableta) u kutiji
SEVAL želučanootporna tableta 40 mg/1 tableta | 28 želučanootpornih tableta (4 blistera po 7 tableta) u kutiji
DEXILANT kapsula s modificiranim oslobađanjem, tvrda 60 mg/1 kapsula | 28 kapsula s modificiranim oslobađanjem, tvrdih (2 PVC/PE/PCTFE-Al blistera po 14 kapsula), u kutiji
DEXILANT kapsula s modificiranim oslobađanjem, tvrda 60 mg/1 kapsula | 14 kapsula s modificiranim oslobađanjem, tvrdih (1 PVC/PE/PCTFE- Al blister sa 14 kapsula), u kutiji
DEXILANT kapsula s modificiranim oslobađanjem, tvrda 30 mg/1 kapsula | 28 kapsula s modificiranim oslobađanjem, tvrdih (2 PVC/PE/PCTFE- Al blistera po 14 kapsula), u kutiji
DEXILANT kapsula s modificiranim oslobađanjem, tvrda 30 mg/1 kapsula | 14 kapsula s modificiranim oslobađanjem, tvrdih (1 PVC/PE/PCTFE- Al blistera sa 14 kapsula), u kutiji
IBEROGAST oralne kapi, otopina 15 ml/100 mL+ 10 ml/100 mL+ 10 ml/100 mL+ 10 ml/100 mL+ 10 ml/100 mL+ 10 ml/100 mL+ 20 ml/100 mL+ 5 ml/100 mL+ 10 ml/100 mL | staklena bočica sa 100 ml oralnih kapi, otopine u kutiji
IBEROGAST oralne kapi, otopina 15 ml/100 mL+ 10 ml/100 mL+ 10 ml/100 mL+ 10 ml/100 mL+ 10 ml/100 mL+ 10 ml/100 mL+ 20 ml/100 mL+ 5 ml/100 mL+ 10 ml/100 mL | staklena bočica sa 50 ml oralnih kapi, otopine u kutiji
IBEROGAST oralne kapi, otopina 15 ml/100 mL+ 10 ml/100 mL+ 10 ml/100 mL+ 10 ml/100 mL+ 10 ml/100 mL+ 10 ml/100 mL+ 20 ml/100 mL+ 5 ml/100 mL+ 10 ml/100 mL | 20 ml oralnih kapi,otopine
RUDAKOL obložena tableta 135 mg/1 tableta | smeđa staklena bočica (Al-PP - zatvarač) sa 50 obloženih tableta, u kutiji
COLOSPA retard kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda 200 mg/1 kapsula | 30 kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrdih (2 PVC/Al blistera po 15 kapsula) u kutiji
ESPUMISAN kapsula, meka 40 mg/1 kapsula | 1 blister (PVC blister zatvoren aluminijskom folijom) sa 25 kapsula, mekih, u kutiji
ESPUMISAN kapsula, meka 40 mg/1 kapsula | 50 kapsula, mekih (2 blistera po 25 kapsula), u kutiji
ESPUMISAN L oralne kapi, emulzija 40 mg/1 mL | 30 ml oralne emulzije u smeđoj staklenoj bočici s kapaljkom, u kutiji
METEOSPASMYL kapsula, meka 60 mg/1 kapsula+ 300 mg/1 kapsula | 20 kapsula, mekih (2 blistera po 10 kapsula), u kutiji
Atropina solfato BIOINDUSTRIA L.I.M. 0,5 mg/ml rastvor za injekciju 0.5 mg/1 mL | 10 ampula sa po 1 ml rastvora za injekciju, u kutiji
Atropina solfato BIOINDUSTRIA L.I.M. 1 mg/ml rastvor za injekciju 1 mg/1 mL | 10 ampula sa po 1 ml rastvora za injekciju, u kutiji
ATROPIN SOPHARMA rastvor za injekciju 1 mg/1 mL | 10 ampula sa po 1 ml rastvora za injekciju, u PVC blisteru u kutiji
BUSCOPAN obložena tableta 10 mg/1 tableta | 20 obloženih tableta (1 PVC/PVDC/Al blister), u kutiji
BUSCOPAN obložena tableta 10 mg/1 tableta | 20 obloženih tableta (1 PVC/Al blister), u kutiji
BUSCOLYSIN rastvor za injekciju 20 mg/1 mL | 10 ampula sa po 1 ml rastvora za injekciju u PVC blisteru, u kutiji
SPAZMOL film tableta 10 mg/1 tableta+ 500 mg/1 tableta | 20 film tableta (2 PVC/PVDC/Al-blistera po 10 tableta) u kutiji
KLOMETOL rastvor za injekciju 10 mg/2 mL | 10 ampula po 2 mL rastvora za injekciju, u kutiji
KLOMETOL tableta 10 mg/1 tableta | 30 tableta (3 PVC/Al - blistera po 10 tableta) u kutiji
KLOMETOL oralni rastvor 5 mg/5 mL | 1 staklena boca sa 100 mL oralnog rastvora, u kutiji
KLOMID tableta 10 mg/1 tableta | 40 tableta (4 PVC/PVDC//Al - blistera po 10 tableta) u kutiji
PYLOMID tableta 10 mg/1 tableta | 40 tableta (4 blistera po 10 tableta) u kutiji
REGLAN rastvor za injekciju 10 mg/2 mL | 30 ampula po 2 ml, u kutiji